Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

14 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Middelbar patentkrænkelse

Dom afsagt: 14. marts 2023

Calvex A/S mod Mosegården A/S, BS-20549/2021-SHR

Ikke godtgjort, at sagsøgers patent vedrørende et system til håndtering af råmælk manglede opfindelseshøjde. Der var derfor ikke grundlag for at kende patentet ugyldigt. En råmælkspose var et væsentligt element i opfindelsen. Sagsøgtes markedsføring mv. af lignende råmælkspose udgjorde derfor en krænkelse. Sagsøgers påstande blev taget til følge, herunder om 100.000 kr. i vederlag og erstatning.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.