Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens domsoversigt med domme og visse kendelser i civile sager fra 2002 og frem samt rettens videnbank med udvalgte afgørelser fra Skifteretten

Domsoversigten omfatter alle rettens domme og visse kendelser i civile sager fra 1. januar 2002, herunder alle kendelser i sager om midlertidigt forbud og påbud. Udeblivelsesdomme offentliggøres dog ikke.

Oversigten omfatter også følgende afgørelser fra Skifteretten: domme i sager om konkurs- eller likvidationsprocedure og kendelser i sager om konkurskarantæne (anonymiseret), fra 1. januar 2020 og frem dog alene hvis de må anses som principielle eller af generel interesse i øvrigt.

Videnbanken omfatter udvalgte afgørelser fra Skifteretten. 

 

Flere info

Domsoversigten

Domme og kendelser er listet i kronologisk orden efter dato for afsigelsen. Oversigten indeholder en kort beskrivelse af sagens parter, emne og resultat samt et link til afgørelsen i sin helhed i pdf-format (øverste højre hjørne). 

Der er også en søgeside med adgang til at søge på både emner og afgrænsede tidsperioder. Gå til domsoversigtens søgeside

Offentliggørelse af domme og kendelser sker samtidig med tidspunktet for afsigelsen, medmindre andet konkret er aftalt.

Udeblivelsesdomme offentliggøres ikke og fremgår heller ikke af rettens retslister.

Særligt om kendelser om konkurskarantæne: 
Fra 1. januar 2020 offentliggøres kendelser om konkurskarantæne, der må anses som principielle eller af generel interesse i øvrigt. Før 2020 blev alle kendelser om konkurskarantæne offentliggjort. Kendelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Videnbank

I videnbanken ligger samtlige afgørelser med en kort beskrivelse. De nyeste sager ligger øverst. Afgørelserne i videnbanken lægges ind løbende og i anonymiseret form.

Videnbanken har en søgeside, hvor du kan søge på emne eller søge efter afgørelser inden for en bestemt periode. Gå til videnbanks søgeside

Videnbanken indeholder korte referater af udvalgte afgørelser fra 2011 og frem inden for konkurs, gældssanering, rekonstruktion og tvangsopløsning af selskaber.

Videnbanken er en guide til gældende og ny retspraksis inden for insolvensskiftesager. Er skifterettens afgørelse kæret til landsretten, vil den først blive lagt i videnbanken, når landsrettens afgørelse foreligger.

 

Sidst opdateret: 27. april 2021