Sø- og Handelsretten

COVID-19. Oplysninger om adgangsforhold, bankoplysninger, mail adresser, wi-fi, teknisk udstyr i retssalene m.v.

Praktiske oplysninger til rettens brugere

COVID-19: Møde i retten. Opdateret den 11. juni 2021

Pga. COVID-19 pandemien har regeringen og sundhedsmyndighederne indført en række restriktioner og sundhedsmæssige tiltag, der senere er forlænget og skærpet flere gange og på det seneste lempet.

Domstolene er ikke omfattet af disse restriktioner, men domstolenes fælles krisestab og retspræsidenterne ved de enkelte retter overvejer nøje og løbende eventuelle konsekvenser for afviklingen af fysiske retsmøder mv.

På baggrund af Regeringens rammeaftale af den 10. juni  med en række politiske partier om genåbningen af Danmark, har Domstolenes krisestab besluttet at forlænge  de gældende anbefalinger ved retterne.

Afvikling af retsmøder mv. er en samfundskritisk opgave, og da retslokalerne og de tilhørende faciliteter i Sø- og Handelsretten er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, gennemføres fysiske retsmøder mv.  som planlagt, medmindre der gives anden besked i den enkelte sag.

Sø- og Handelsretten overholder de sundhedsfaglige regler og anbefalinger om COVID-19. Det er vigtigt, at også alle rettens brugere overholder reglerne og anbefalingerne, når de møder i retten. Brugere bedes iagttage nedenstående forholdsregler:

Opfordring til COVID-19 test og Coronapas

Sø- og Handelsretten opfordrer rettens brugere - både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner - til at lade sig teste inden møde i retten.

Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke blive bedt om at vise dokumentation for test.

Der er ikke krav om forevisning af Coronapas i Sø- og Handelsretten.

Begrænsning i antallet af tilhørere m.v.

Antallet af tilhørerpladser i retssalene er begrænset Retten henstiller til, at retsmøderne overværes af så få som muligt. Retsformanden i den enkelte sag kan begrænse antallet af personer, der får adgang til et offentligt retsmøde, for at hindre, at retslokalet overfyldes. 

Advokater og parter opfordres også til at begrænse repræsentationen i retten af hensyn til afstandskravet.

Ingen krav om mundbind eller visir

Sø- og Handelsretten har fra mandag den 14. juni 2021 ikke længere krav om brug af mundbind i vores offentligt tilgængelige arealer.

I de enkelte retslokaler er det dommeren, der beslutter, om der skal bæres mundbind eller visir.

Der er mundbind til rådighed i retten.

Hygiejne og udeblivelse pga. smitte

Personer, der er smittede med COVID-19 eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde herpå, må ikke møde i Sø- og Handelsretten.

Men hvis man er tilsagt til at møde som part eller vidne, er det vigtigt, at man i så god tid som muligt har kontaktet retten og fået tilladelse af retten til ikke at møde. Det kan få konsekvenser at udeblive. Disse fremgår af den oprindelige indkaldelse til retten.

Se flere nyheder og oplysninger om domstolenes håndtering af COVID-19 på Domstol.dk

 

Åbningstider

Sø- og Handelsretten har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, Grundlovsdag samt 24. og 31. december.

 

Praktiske oplysninger til rettens sagkyndige medlemmer

Bank, fakturering og betaling

Sø- og Handelsretten har konto i Danske Bank. Ved indbetalinger skal du benytte konto:

 • 0216-4069 134 912

Ved internationale overførsler til Sø- og Handelsretten skal du benytte følgende konto:

 • IBAN: DK8502164069134912
 • BIC/SWIFT: DABADKKK
 • Bank: Danske Bank

Husk altid at angive indbetaler, rettens sagsnummer samt navnene på sagens parter.

Retten kan ikke modtage visa/dankort- eller kreditkortbetalinger ved personligt fremmøde. Derimod kan du betale med mobilepay.

Fakturering til Sø- og Handelsretten skal ske via elektronisk fakturering:

 • EAN-nr.: 5798000161238
 • SE-nr.: 19233510
 • CVR-nr.: 21659509

(CVR-nr. er fælles for alle retter under Danmarks Domstole).

Mailadresser og telefonnumre

Rettens hoved e-mail: post@shret.dk

Hovednummer/omstilling: Telefon 99 68 46 00

Retsafdelingens e-mail: civil@shret.dk

Civilretlige sager, herunder forbudssager og konkurskarantænesager.

Telefon: 99 68 46 30

Skifterettens e-mail: insolvens@shret.dk

Insolvensretlige sager, herunder konkursbegæringer, konkursboer, tvangsopløsning, rekonstruktion og gældssaneringer. 

Telefon: 99 68 46 20

Aktindsigt: aktindsigt@shret.dk

 

Sikkerhed ved afsendelse og modtagelse af e-mail

Persondatalovens regler om digital afsendelse og modtagelse af fortrolige og/eller følsomme oplysninger skal iagttages, når der kommunikeres digitalt med retten.

Det betyder, at den digitale kommunikation mellem retten og brugerne skal ske på sikker e-mail, i det omfang persondataloven foreskriver dette. Retterne sender derfor kun fortrolige og/eller følsomme oplysninger på sikker e-mail. 

En e-mail, der er sendt som almindelig e-mail, bliver derfor ikke nødvendigvis besvaret pr. e-mail. Henvendelser med personfølsomme oplysninger bør derfor sendes som almindelig post pr. brev eller som sikker e-mail. Retten kan modtage sikker e-mail på sine hoved e-mailadresser.

Endvidere henvises til domstolenes vejledning om digital post, herunder certifikatløsning: www.domstol.dk/om/digitalpost 

Hent Vejledning i download af certifikat

Aktindsigt

Ved bestilling af udskrifter sendes mail til aktindsigt@shret.dk eller almindeligt brev og der overføres gebyr.

I mailen/brevet skal følgende være oplyst:

 • Sagens nr. og/eller sagens parter
 • Navn, adresse og telefonnummer på udskriftsbestilleren
 • Typen af udskrift (dom, kendelse, attest, konkursfrihedsbevis, udskrift af retsbog fra et enkelt retsmøde eller en fuldstændig retsbogsudskrift).
 • Hvilken retlig interesse har du/udskriftsbestilleren i at søge denne udskrift.

Gebyret er på 175 kr. pr. udskrift og kan betales med kontanter, MobilePay ved personligt fremmøde (vi modtager ikke visa/dankort) eller via overførsel til rettens bankkonto. 

 • Danske Bank konto: 0216-4069 134 912
 • Husk altid at angive indbetaler, rettens sagsnummer samt navnene på sagens parter.

 

Bestillingen behandles først, når både mail/brev og betalingen er modtaget.

Evt. kontakt pr. telefon: 99 68 46 00 (kl. 8.30 – 15.00)

Hvis du skal bruge en udskrift af en dom, men ikke har behov for en påtegning om udskriftens rigtighed, kan du i vores domsoversigt finde alle afsagte domme fra 1. januar 2002 og frem som fulddomme i pdf-format.

Pressekontakt

Præsidenten for Sø- og Handelsretten er pressekontaktdommer og kan kontaktes af journalister, der har spørgsmål om Sø- og Handelsrettens afgørelser og praksis generelt. 

Præsident Lotte Wetterling

E-mail
lottewetterling@shret.dk

Telefon:
99 68 47 01 eller 25 64 66 66 (mobil)

 

NB! AKTINDSIGT

Anmodninger om aktindsigt sendes tilaktindsigt@shret.dk

Spørgsmål om aktindsigt, se her.

Evt. kontakt pr. telefon: 99 68 46 00 (kl. 8.30 – 15.00) 

Adgangsforhold (rettens lokaler), transport, parkering

Transport

Sø- og Handelsretten ligger i Amaliegade 35, 2. sal., 1256 København K i gåafstand fra bus, S-tog (Østerport) og metro (Marmorkirken).

Retssale, mødelokaler og reception ligger på 2. sal. Der er elevator fra indgangen i porten til rettens lokaler. Lokalerne er i øvrigt handicapvenlige. 

Parkering

Der er ikke parkeringspladser til Sø- og Handelsrettens brugere. Der er mulighed for almindelig betalingsparkering i området. 

Nærmeste handicapparkering

Forplejning

Der er en vandautomat tilgængelig. Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen. 

Wi-fi, teknisk udstyr i retssalen, klargøring til retsmøder, besøg m.v.

Netværk

Netværksnavn: Domguest.
Registrering via Wifi og password pr. sms. 
Domguest netværket er ikke krypteret. 

Herudover tilbydes rettens professionelle brugere adgang til et krypteret netværk: 

Netværksnavn: Domprof.
For at få adgang til Domprof skriv til post@shret.dk eller henvend dig i receptionen og oplys navn og e-mail.
Pc/tablet skal kunne understøtte 5 Gigahetz.

Adgangen til Domprof gælder ca. 1 år ad gangen og gælder i alle landets retsbygninger.

AV-udstyret i retssalene kan tilgås via clickshare eller HDMI.

Kontakt retten på 99 68 46 00 eller post@shret.dk i god tid forinden retsmødet, hvis der skal laves aftale om praktiske klargøring i retssalen eller der er særlige krav til teknisk udstyr.

Besøg
Hvis du gerne vil besøge retten fx. med en skoleklasse eller lignende bedes du skrive til post@shret.dk

 

 

Ordensregler og sikkerhed

 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs

 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene

 • Rygning er ikke tilladt

 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol, dyr eller våben

 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Sikkerhed

 • Retten bruger videoovervågning i retsbygningen
 • Besøgende skal rette sig efter anvisninger fra rettens personale
 • Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og eventuelt politianmeldelse og bøde.

Sidst opdateret: 30. juni 2021