Sø- og Handelsretten

Informationer om praktiske forhold for sagkyndige dommere

Afbud til retssager

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten på tlf. 9968 4600.

Uden for kontortid skal afbud ske til teamleder Per Jensen på mobiltlf. 22 82 29 11.

Forplejning

Retten sørger for forplejning i forbindelse med retsmødet, herunder frokost.

Har du lang transporttid kan retten vælge at refundere dine rimelige merudgifter til f.eks. morgenmad. Du skal aflevere bilag som dokumentation for dine merudgifter. Bilagene kan eftersendes.

Refusion af rimelige merudgifter følger Statens regler på området. Spørgsmål om refusion kan rettes til post@shret.dk.

Om at deltager i retssager

Sagkyndige dommere til den enkelte sag bliver normalt udtaget i god tid. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i sagen, er det vigtigt, at du melder hurtigt tilbage.

Når retten modtager påstandsdokumenter fra sagens parter, får du adgang til dokumenterne via sagsportalen minretssag.dk.

Ekstrakter med sagens processkrifter og bilag bliver sædvanligvis sendt til dig en uge før hovedforhandlingen.

I de fleste tilfælde varer retssager mindst én hel retsdag, jævnligt to eller flere dage. Retten sørger for frokost.

Overnatning

Hvis du deltager i en flerdagssag og har særlig lang transporttid til retten, er der mulighed for at overnatte.

Du skal selv bestille din overnatning på et hotel, som er omfattet af statsaftalen.

Hvis den pågældende retssag bliver aflyst, er det dit eget ansvar at aflyse hotelreservationen.

For nærmere information om, hvilke hoteller der er på statsaftalen, kontakt retten på post@shret.dk eller telefon 99 68 46 00.

Deltager du i en flerdagssag uden for København, typisk Aarhus eller Aalborg, kan du kontakte retten for at få oplyst, hvilket hotel rettens juridiske dommerne bor på.

Bemærk! Sø- og Handelsretten afholder ikke udgifter til minibar - det skal du i givet fald selv sørge for at afregne med hotellet inden afrejse.

Parkering

Du kan par­ke­re i Amaliegade eller på Esplanaden mod betaling. Du får parkeringsudgiften refunderet af retten.

Husk at aflevere P-billetten ved retsmødet. Refusion af udgift til parkering vil da typisk ske samtidig med honorarudbetalingen. Du kan også indsende dokumentation for udgiften efterfølgende.

 

Sagkyndigforeningen

Læs mere om Foreningen af Sø- og Handelsrettens sagkyndige dommere

De sagkyndige dommere har siden 1924 været samlet i Foreningen af Sø- og Handelsrettens sagkyndige dommere, bestående af såvel nuværende som tidligere sagkyndige ved Sø- og Handelsretten.

Foreningens formål er at være bindeled mellem rettens præsidium og rettens

sagkyndige dommere, og at samle medlemmerne såvel til saglige drøftelser som til selskabeligt samvær.

Desuden er det foreningens formål at supplere de sagkyndige med relevant

information, samt at være en konstruktiv og kritisk sparringspartner til

præsidiet, til gavn for alle parter.

Foreningen ledes af et seniorat, bestående af de i anciennitet 8 længst siddende, nuværende sagkyndige dommere:

Senioratet består af:

  • John Tyrrestrup
  • Claus Thorsgaard
  • Jens Fage-Pedersen
  • Klaus Stampe Pedersen
  • Lisbet Friis
  • Peter Kim Jensen
  • Bo Linnemann

Generalforsamling finder sted hvert år den anden torsdag i marts.

Knap 90% af de nuværende sagkyndige, samt over 40 af de tidligere sagkyndige dommere er medlemmer af foreningen. Medlemskabet er frivilligt.

Henvendelse vedr. foreningen kan ske til senioratets formand John Tyrrestrup på tlf. 2991 4407, eller på mail: john.tyrrestrup@mail.tele.dk

Foreningens sekretær, Camilla Lomholt, kan kontaktes via Sø- og Handelsretten på tlf.nr. 99 68 47 67 eller på mail: camillalomholt@shret.dk

Spørgsmål til sagen

Har du spørgsmål til den enkelte sag, kan du altid kontakte den dommer, der er retsformand.

Transport

Udgifter til offentlig transport dækkes mod aflevering af bilag. Elektroniske billetter, fx Brobizz, skal også dokumenteres/udskrives til fysisk bilag.

Udgifter til kørsel i egen bil bliver dækket efter opgørelse af antal kørte kilometer og efter Statens laveste takst.

Alle udgifter til transport bliver opgjort sag for sag. Udbetaling af alle udgifter til transport sker løbende.

Spørgsmål om transportudgifter kan rettes til Sø- og Handelsretten på post@shret.dk att. kasserer Claus Staffe.

 

 

Vederlag

Vederlaget udgør pt. 2.400 kr. brutto for hver påbegyndt retsdag. Endvidere får du udbetalt pt. 120 kr. pr. nat, du har været væk fra hjemmet på grund af hvervet som sagkyndig.

Vederlaget bliver automatisk udbetalt via Statens Lønsystem. Systemet trækker selv dine oplysninger fra SKAT, så det er ikke nødvendigt at indsende skatteoplysninger. Vederlaget bliver indsat på din NemKonto.

Sidst opdateret: 12. januar 2021