Sø- og Handelsretten

En begæring om rekonstruktion skal være skriftlig og sendes til skifteretten ved byretten i den retskreds, hvor selskabet hører til. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten, der behandler rekonstruktioner.

I Sø- og Handelsretten udgør sikkerheden for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, som skal stilles i medfør af konkurslovens § 11 a, stk. 7, 40.000 kr. I de fleste andre skifteretter udgør sikkerheden 30.000 kr. 

Generelle regler og vejledning til anlæggelse af rekonstruktionssager Se her

 

Sidst opdateret: 27. april 2021