Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

07 okt 2020

Retten i Svendborg

Corona – afvikling af sager i retten

Vi er meget opmærksomme på, at retsmøderne skal afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal også være sikkert i sundhedsmæssig henseende at komme i vores retsbygning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret om de aktuelle anbefalinger.

Når du ankommer til retsbygningen står der håndsprit fremme, som vi beder dig bruge. Der er også håndsprit i retssale og mødelokaler. Retssalene og vores mødelokaler er indrettet, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand til andre i lokalet. Vi får gjort rent på kontaktpunkter og toiletter flere gange dagligt. Husk at holde afstand til andre.

Når du møder i retten, vil du se denne plakat:

Billedet viser Sundhedsstyrelsens plakat "Bliv hjemme, hvis du er syg"

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kan tyde på COVID-19, må du ikke møde op i retsbygningen. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer.

Læs nærmere om symptomerne på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter.

Husk at kontakte retten og melde afbud. Du skal også kontakte retten telefonisk, hvis du er i tvivl om, om du skal møde. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

De direkte telefonnumre til afdelingerne er:

Administrationen
Skifteretten
Fogedretten
Strafferetten
Civilretten
Familieretten

9968 3200
9968 3201
9968 3202
9968 3203
9968 3204
9968 3206