Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

20 dec 2021

Retten i Svendborg

Vil du være en del af familierettens team af børnesagkyndige...

Retten i Svendborg søger en børnesagkyndig psykolog, der vil indlede et samarbejde med os omkring behandlingen af de familieretlige sager.

Brænder du for børnesagkyndigt arbejde?

Vil du være en del af familierettens team af børnesagkyndige?

 

Retten i Svendborg søger en børnesagkyndig psykolog, der vil indlede et samarbejde med os omkring behandlingen af de familieretlige sager.

Vi har mange sager og ønsker at udvide vores gruppe af samarbejdende børnesagkyndige med endnu en erfaren psykolog, der er villig til at møde, når familieretten berammer retsmøde, hvor der er brug for børnesagkyndig bistand.

Vi har igennem en årrække haft et værdifuldt samarbejde med fem erfarne børnesagkyndige psykologer, som arbejder tæt sammen med dommerne ved behandlingen af sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi behandler de familieretlige sager i henhold til domstolenes Vejledning om behandling af familieretlige sager.

De børnesagkyndige arbejder tæt sammen med rettens familieretlige dommere både i forberedende møder, ved børnesamtalerne og under hovedforhandlinger. Desuden er der selvstændige opgaver for den børnesagkyndige med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser, notater fra børnesamtaler samt gennemføre samværsobservationer.

Vi ønsker at indlede et tæt samarbejde med en børnesagkyndig som har følgende profil:

  • Autorisation som psykolog
  • Specialistgodkendelse som børnepsykolog eller tilsvarende kompetence
  • Erfaring med børnesagkyndigt arbejde
  • Erfaring med udarbejdelse af børnesagkyndige erklæringer og andre sagkyndige erklæringer
  • Fleksibel hverdag, så det er muligt at indkalde dig med ret kort varsel

Vi er optaget af dygtiggøre os sammen og udvikle vores viden på tværs af den psykologiske og juridiske faglighed. Vi afholder mindst et årligt samarbejdsmøde mellem de børnesagkyndige og de dommere, der behandler de familieretlige sager, hvor vi drøfter, hvordan vi kan udvikle vores praksis og det faglige samarbejde. Vi har desuden afholdt tværfaglige møder, hvor vi også har inddraget de familieretlige advokater på Fyn i udvikling af det faglige samarbejde i de familieretlige sager. 

Nærmere oplysninger, herunder om honorering, kan fås ved henvendelse til retspræsident Anni Højmark på mail annih@domstol.dk eller dommer Camilla Felbo på mail caf@domstol.dk eller ved at ringe til familieretten på telefon 9968 3206.

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 12. januar 2022.

Vi beder om, at du sender en ansøgning vedlagt dit cv og kopi af autorisation og specialistgodkendelser. Du skal sende din ansøgning om et fremtidigt samarbejde med Retten i Svendborg via eRekruttering på vores hjemmeside domstol.dk/svendborg, hvor du under punktet Job vil blive guidet igennem ansøgningsproceduren. Kun ansøgninger modtaget på denne måde vil komme i betragtning.