Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

18 jun 2021

Tinglysningsretten

Servitut, der kun forpligtede aktuel ejer

V.L.K. af 26. april 2021 V.L.B.-0584-09(8206.2009.32).

I et skøde var det bestemt, at hvis køber sælger ejendommen indenfor en 10 årig periode fra overtagelsesdagen, skal køber betale en tillægskøbesum til sælger svarende til halvdelen af en evt. fortjeneste ved det fremtidige salg.

Landsretten stadfæstede, at dette ikke kunne tinglyses servitutstiftende, da forpligtelsen, der alene påhvilede den aktuelle køber og ikke fremtidige ejere, ikke stiftede ret over ejendommen.