Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

17 sep 2021

Tinglysningsretten

Påtegning adkomst – sletning af frist på endeligt skøde

V.L.K. af 31. august 2021 V.L.B.-0214-21 (21/16311)

Tinglysningsretten havde tinglyst et skøde med frist til underskrift af de påtaleberettigede iht. servitut, hvorefter ejendommen ikke måtte sælges, udlejes eller udlånes til en navngiven organisation eller efterfølgende ejere eller brugere af ejendomme i samme område tilhørende den samme organisation. Tinglysningsretten havde efterfølgende afvist en påtegning, hvorefter køberen erklærede på tro- og love ikke at have relationer til den navngivne organisation.

Kærende gjorde gældende, at det var tilstrækkeligt, at køberen havde afgivet erklæring på tro- og love, hvorimod Tinglysningsretten fastholdt, at servitutten måtte aflyses eller de påtaleberettigede måtte tiltræde overdragelsen.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.