Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

09 mar 2023

Tinglysningsretten

Afvist registrering af en tinglysningsfuldmagt

Dom afsagt: 9. marts 2023

V.L.K. af 9. marts 2023 V.L.B.-0374-22 (22/20574).

Tinglysningsretten havde afvist at registrere en tinglysningsfuldmagt, da dokumentation for tegningsberettigelse for fuldmagtsgiver var underskrevet med NemID via Penneo, og havde krævet de originale vedtægter eller en genpart heraf bekræftet som værende de aktuelt gældende vedtægter, underskrevet med original underskrift af de tegningsberettigede.

Kærende nedlagde påstand om, at tinglysningsfuldmagten blev registeret og gjorde gældende, at en kopi af vedtægter med digitale underskrifter til bekræftelse af, det er foreningens gældende vedtægter, bør anses for et dokument med originale underskrifter. Kærende gjorde videre gældende, at underskrift foretaget med NemID via Penneo, kunne identificeres ud fra den unikke dokumentnøgle på hver side af det endelige dokument.

Tinglysningsretten påstod stadfæstelse og gjorde gældende, at underskrift med NemID via Penneo ikke er en underskrift overfor Tinglysningsretten, der kan ses og verificeres, og at signaturen brydes, når dokumentet skrives ud. Tinglysningsretten accepterer derfor ikke digital underskrift på udskrevne dokumenter, der skal dokumentere retten til at disponere.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse med henvisning til delbetænkning 1471/2006 side 271 og den af Tinglysningsretten fastlagte praksis, som bygger på hensynet i betænkningen, hvorefter tinglysningssystemet0 entydigt og med en høj grad af sikkerhed skal kunne identificere udstederen af et dokument, der anmeldes til tinglysning.