Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Brugerundersøgelsen fra 2014 var den tredje siden 2010. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2014 af Oxford Research.

Baggrunden for undersøgelsen var, at Tinglysningsretten siden den sidste brugerundersøgelse i 2012 havde indført en række konkrete kvalitetsforbedringer i både sagsbehandling og i telefonbetjening.

Formålet med denne brugerundersøgelse var at følge op på de foregående brugerundersøgelser og herunder at se, hvordan brugerne oplevede de gennemførte tiltag.

Brugerundersøgelsen var baseret på to fokusgruppeinterviews med repræsentanter for brugerne og på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.193 professionelle brugere af Den Digitale Tingbog.

Sidst opdateret: 11. oktober 2021