Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis du ikke kan dokumentere din ejendomsret med et skøde el.lign., kan det være nødvendigt med en dom, hvis du ønsker at få tinglyst din ejendomsret.

Mange mindre jordlodder er blevet solgt, uden at der blev skrevet og tinglyst et skøde.

Hvis den person, der ifølge Tingbogen for fast ejendom er ejer af ejendommen, er død, skal der tinglyses et skøde til dig. Skødet skal være underskrevet af boet eller arvingerne.

Hvis ejeren, der er noteret i Tingbogen, er død for mange år siden, og hans arvinger - eller i hvert fald nogle af dem - også er døde, bliver det næsten umuligt at tinglyse skifteretsattester for alle de afdøde. Det er også svært at finde alle levende arvinger, som så skal underskrive et skøde.

Du kan i stedet vælge at bede Civilretten afsige ejendomsdom. Du skal forklare Civilretten, hvorfor du har speciel ret til ejendommen, for eksempel at du har købt ejendommen for år tilbage, men ikke fået tinglyst ejerforholdet. Ansøgningen til civilretten skal være skriftlig.

Der skal indrykkes annonce i Statstidende og i et lokalt dagblad med en indkaldelse. Enhver, der mener at have ret til ejendommen, kan så henvende sig.

Melder ingen sig, afsiger Civilretten ejendomsdom. Denne dom kan du bruge til at få tinglyst din ejendomsret.

Du skal selv betale alle omkostninger ved sagen, herunder annonceudgifterne og en retsafgift.

Vejledning Sidst opdateret
Ejendomsdom pdf

19. september 2023

Sidst opdateret: 16. april 2024