Tinglysningsretten

NemID er Internettets svar på en underskrift, og den har samme juridiske gyldighed.

Der findes tre forskellige digitale signaturer:

Personlig NemID
Den almindelige borgers NemID.

For at kunne benytte NemID til tinglysning, skal det have tilknyttet offentlig digital signatur. Hvis du har fået NemID fra din bank, er disse ofte ikke tilknyttet offentlig digital signatur. Det kan tilføjes ved at kontakte NemID privatsupport på 7224 7050.

NemID medarbejder
Med en medarbejdersignatur identificerer du dig som medarbejder i en bestemt virksomhed, når du fx underskriver dokumenter online eller henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne. Medarbejdersignaturer udstedes med og uden henvisning til medarbejderens personnummer. Skal du bruge signaturen til tinglysning skal den altid indeholde henvisning til dit personnummer.

Vær opmærksom på, at

  • der ikke må være en bindestreg mellem fødselsdato og de sidste 4 cifre,
  • det firmanavn, der fremgår af signaturcertifikatet ikke må indeholde et komma (,).

Virksomhedssignatur
Denne repræsenterer selve virksomheden og er ikke knyttet til specielle navne, men alene til fx finansieringsselskabet og dennes e-mailadresse.

Du skal have en medarbejdersignatur med henvisning til dit personnummer, hvis du skal være oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase for at kunne tinglyse på grundlag af fuldmagter udstedt til det firma, du er ansat i. Du skal også have medarbejdersignatur, hvis du skal være autoriseret anmelder eller system-til-systembruger.

Tinglysningsretten opfordrer til, at man lader kunder underskrive med deres NemID, der sikrer en hurtigere og mere effektiv sagsgang.

Spørgsmål & svar

Hvordan får jeg en medarbejdersignatur?

Skal du bruge en NemID medarbejdersignatur, kan du bestille en på Nets hjemmeside.

Vær opmærksom på, at du - når du skal bruge din NemID til tinglysning - skal have knyttet dit cpr-nr. til certifikatet. Du får i løbet af bestillingen af dit certifikat en række valgmuligheder, og her er det vigtigt, at du krydser af ved LRA CPR, som er det produkt, du skal have (læs mere om dette her).

Hvordan opgraderer jeg fra medarbejdersignatur uden CPR (LRA Basis) til en med (LRA CPR)?

Har du bestilt LRA Basis, men skal bruge LRA CPR, kan signaturen opgraderes ved at logge ind på Nets' hjemmeside.

Jeg har fået ny NemID medarbejdersignatur, efter den gamle udløb. Hvorfor bliver mine anmeldelser til tinglysning nu afvist?

Hvis du er oprettet i underskriftsdatabasen i Den Digitale Tingbog, er det vigtigt at forny din signatur hos Nets, før den udløber, frem for at få en ny.

Du er registreret i underskriftsdatabasen med din gamle signatur, så derfor kender Den Digitale Tingbog ikke din nye signatur, og den vil afvise din anmeldelse.

Hvis man fornyer sin signatur, behøver man ikke registrere den igen hos Tinglysningsretten.

Hvis du ikke har nået at forny signaturen og derfor har fået en ny - eller du af anden grund får en ny signatur - skal du indsende din nye signatur til Tinglysningsretten, så den kan blive indlæst i systemet.

Her kan du læse om underskriftsdatabasen.

Sidst opdateret: 21. januar 2021