Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

NemID og MitID er Internettets svar på en underskrifter, og de har samme juridiske gyldighed.

Der findes  forskellige digitale signaturer:

Personlig NemID

Den almindelige borgers NemID.

For at kunne benytte NemID til tinglysning, skal det have tilknyttet offentlig digital signatur. Hvis du har fået NemID fra din bank, er disse ofte ikke tilknyttet offentlig digital signatur. Det kan tilføjes ved at kontakte NemID privatsupport på 7224 7050.

MitID Privat

MitID kan også benyttes til at underskrive dokumenter på www.tinglysning.dk

NemID medarbejder

Med en medarbejdersignatur identificerer du dig som medarbejder i en bestemt virksomhed, når du fx underskriver dokumenter online eller henvender dig til det offentlige på virksomhedens vegne. NemID medarbejdersignaturer udstedes med og uden henvisning til medarbejderens personnummer. Skal du bruge signaturen til tinglysning, skal den altid indeholde henvisning til dit personnummer.

Vær opmærksom på, at

  • der ikke må være en bindestreg mellem fødselsdato og de sidste 4 cifre,
  • det firmanavn, der fremgår af signaturcertifikatet ikke må indeholde et komma (,).

MitID Erhverv

Du kan på samme måde identificeres som medarbejder i en bestemt virksomhed med MitID Erhverv, der er udstedt til dig som medarbejder i en virksomhed. Læs mere om overgangen og oprettelse af MitID Erhverv.

Virksomhedssignatur

Denne repræsenterer selve virksomheden og er ikke knyttet til specielle navne, men alene til fx finansieringsselskabet og dennes e-mailadresse.

Du skal have en medarbejdersignatur med henvisning til dit personnummer, hvis du skal være oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase for at kunne tinglyse på grundlag af fuldmagter udstedt til det firma, du er ansat i. Du skal også have medarbejdersignatur, hvis du skal være autoriseret anmelder eller system-til-systembruger.

Tinglysningsretten opfordrer til, at man lader kunder underskrive med deres NemID, der sikrer en hurtigere og mere effektiv sagsgang.

Spørgsmål & svar

Hvordan får jeg MitID Erhverv?

Læs om overgangen og oprettelse af MitID Erhverv, hvor der tillige kan findes svar på en lang række spørgsmål i forhold til MitID Erhverv.

Hvordan opgraderer jeg fra medarbejdersignatur uden CPR (LRA Basis) til en med (LRA CPR)?

Har du bestilt LRA Basis, men skal bruge LRA CPR, kan signaturen opgraderes ved at logge ind på Nets' hjemmeside.

Jeg har fået ny NemID medarbejdersignatur, efter den gamle udløb. Hvorfor bliver mine anmeldelser til tinglysning nu afvist?

Hvis du er oprettet i underskriftsdatabasen i Den Digitale Tingbog med NemID medarbejdercertifikat, er det vigtigt at ændre din signatur til MitID Erhverv.

Du er registreret i underskriftsdatabasen med din gamle signatur, så derfor kender Den Digitale Tingbog din signatur, også når den ændres til MitID Erhverv. Derfor er det ikke nødvendigt at registrere MitID Erhverv hos Tinglysningsretten.

Hvis du ikke har nået at forny signaturen og derfor har fået en ny - eller du af anden grund får en ny signatur - skal du indsende dine oplysninger til den nye signatur til Tinglysningsretten, så den kan blive indlæst i systemet.

Hvorfor får jeg fejlmeldingen AUTH017, når jeg forsøger at underskrive med NemID?

Nets oplyser, at det skyldes en teknisk fejl i browseren, der gør, at NemID ikke kan starte. Det kan fx være et antivirusprogram, der blokerer. Du skal derfor afinstallere det pågældende program eller prøve igen med en anden browser. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte NemID privatsupport på 7224 7050.

Her kan du finde en oversigt over Nets’ fejlkoder.

Sidst opdateret: 26. juni 2023