Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

05 nov 2020

Vestre Landsret

Forvaring for forsøg på voldtægt mv.

V.L. S-1550-20

Vestre Landsret har den 5. november 2020 afsagt dom i en nævningesag fra Esbjerg mod en 26-årig mand, der var tiltalt bl.a. for i april 2019 at have begået forsøg på voldtægt af særligt farlig karakter mod sin tidligere kæreste og at have tvunget hende til oralsex ved at bruge vold af særligt farlig karakter. Han var også tiltalt for at have truet hende på livet, hvis hun anmeldte sagen, og for andre trusler mod hende.

Manden var den 15. juli 2020 af en enig byret i en nævningesag blevet kendt skyldig heri. Byretten fastslog, at der var tale om vold og seksuelle overgreb af særligt farlig karakter, fordi manden havde taget halsgreb på kvinden, så hun havde været i livsfare. Han blev idømt forvaring, da byretten anså det for påkrævet for at forebygge en væsentlig fare for ny personfarlig krimina­litet. Byretten lagde vægt på bl.a., at manden tidligere var dømt for vold, voldtægt og forsøg herpå i 2014, og at Retslægerådet havde udtalt, at han med stor sandsynlighed udgør en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Landsretten var i det væsentlige enig i byrettens vurdering af skyldsspørgs­målet. Landsretten dømte også manden til forvaring.

Også i landsretten var nævningerne og de juridiske dommere enige om resultatet af sagen.

Manden blev pålagt at betale en godtgørelse til kvinden på 55.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.