Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 dec 2021

Vestre Landsret

Sag om indkøb af våben via internettet

V.L. S-2683-20 og S-0027-21

Landsretten har i dag afsagt dom i en sag om 4 tiltaltes forsøg på at komme i besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Sagen angik to forhold, hvor der blev leveret henholdsvis 20 pistoler i juli 2019 til en lejlighed i Vamdrup og 25 pistoler i november 2019 på en rasteplads ved Ejer Bavnehøj. Der var herudover bestilt yderligere 38 pistoler til senere levering.

Hovedmanden havde i begge forhold købt våbnene hos en amerikansk politiagent, der på internettet optrådte som våbensælger. De leverede våben var af politiet gjort uvirksomme inden leveringen.

Byretten havde fundet hovedmanden skyldig i fuldt omfang i begge forhold.
En anden tiltalt blev i det ene forhold fundet delvis skyldig i medvirken ved at have modtaget en pakke med våben i lejligheden. To yderligere tiltalte, der er ægtefæller, blev i det andet forhold fundet delvis skyldige i at have kørt til rastepladsen ved Ejer Bavnehøj for at hente våben. I begge forhold blev våbnene leveret af politiagenter.

Byretten idømte de fire tiltalte straffe på henholdsvis 8 år, 6 år, 5 år og 4 år og udviste dem af Danmark.

Landsretten fandt de fire tiltalte skyldige i samme omfang som byretten og nedsatte straffene til fængsel i 7 år, 4 år, 4 år og 3 år og stadfæstede afgørelsen om udvisning.

Landsretten var i øvrigt enig med byretten i, at der ikke forelå særdeles skærpende omstændigheder, og at der derfor ikke var grundlag for at forhøje straffen for hovedmanden med indtil det halve efter en særlig bestemmelse i straffeloven.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.