01 maj 2020

Retten i Viborg

Pressemeddelse – retsmøder den 4. og 5. maj 2020

Pressemeddelse – retsmøder den 4. og 5. maj 2020

Retten oplyser, at rettens sag nr. SS 5539/19, hvor der bl.a. er rejst tiltale for stillingsmisbrug og tilsidesættelse af tavshedspligt indenfor forsvaret påbegyndes som planlagt den 4. maj 2020 kl. 09.00.

Ifølge bevisfortegnelsen sker der afhøring af tiltalte den 4. maj og af et antal vidner den 5. og 18. maj 2020.04.29

På baggrund af de forholdsregler, der er udmeldt fra regeringen for at begrænse risikoen for spredning af Coronavirus, vil retten om nødvendigt beslutte at begrænse antallet af tilhørere. Nære slægtninge og journalister vil på baggrund af et konkret skøn som hovedregel have forrang frem for andre uden direkte forbindelse til sagen.