20 maj 2020

Retten i Viborg

Tidligere chef for Hærstaben dømt for stillingsmisbrug

Tidligere chef for Hærstaben idømt fængsel i 60 dage for at have misbrugt sin stilling til i et tilfælde at fremme sin kærestes karriere i forsvaret og i et tilfælde at have forsøgt at fremme hendes karriere.

Sagsnummer: SS 5539/2019.

Sagen kort fortalt

Tiltalte blev dømt for at have overtrådt straffelovens § 155, 1. og 2. pkt. ved i sommeren 2015 at have forsøgt at påvirke en oberst i forsvaret til at ansætte sin kæreste i en ledig stilling som major. Dette mislykkedes imidlertid. Tiltalte blev også dømt for i tiden op til den 23. februar 2016 at have ændret på kriterierne til forsvarets ledelsesuddannelse OFU, hvilket medførte, at hans kæreste blev optaget på uddannelsen.

Tiltalte blev også dømt for i 2 tilfælde at have udvist grov pligtforsømmelse bl.a. ved fra 2016 til 2018 at give sin kæreste adgang til sin tjenstlige indbakke.

Retten frifandt tiltalte for grov pligtforsømmelse ved at have talt usandt overfor Forsvarschefen, da der ikke var ført det nødvendige bevis.

Sagens udfald
Retten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage og lagde vægt på forholdenes grovhed.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Viborg den 19. maj 2020.

Dommen blev af tiltalte anket til landsretten.