06 jan 2021

Retten i Viborg

Brug af mundbind

Information om udgangspunktet for brug af mundbind inde i retslokalet:

Alle tilhørere skal bære mundbind. 
(pårørende, journalister m.v.)

Aktørerne i retslokalet må efter eget valg bære mundbind, dog ikke når den pågældende afgiver forklaring eller har ordet.
(tiltalte, anklager, forsvarer, parter, advokater, vidner, ansatte fra Politiet og Kriminalforsorgen, erstatningsparter m.v.)

Dommeren/retsformanden bærer ikke mundbind.

Domsmændene og sagkyndige dommere må bære mundbind.

Udgangspunktet for brug af mundbind kan efter en konkret anmodning fraviges med dommerens/retsformandens tilladelse.