Gå til sidens indhold

29 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

”I er retsfølelsen i egen høje person”

Landets retter afholder lige nu introduktionsmøder for nye lægdommere for perioden 2024-2027. Et af stederne er Retten på Frederiksberg.

28 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ny pilotdato for Skifteportalens udvidelse

Domstolenes udvidede Skifteportal bliver rullet ud til fem pilotretter den 17. april 2024. Løsningen rulles ud til alle retter den 11. juni 2024.

22 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Bred og ambitiøs aftale om domstolene

Regeringen præsenterede i dag en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Alle Folketingets partier står bag aftalen, der sikrer domstolene ...

20 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

EU-ret under overfladen

En stor del af de sager, som Danmarks Domstole behandler, har direkte forbindelse til EU-lovgivning. Et internt netværk arbejder for at udbrede kendskabet ...

17 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser november 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

15 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Skifteportalen fylder et år

Den 15. november 2023 har Skifteportalen været i brug i alle landets retter i et år. Mere end 99 pct. af krav og tilgodehavender i skiftesager anlægges nu ...

08 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Udskydelse af pilot for tvangsopløsning

Domstolsstyrelsen har valgt at forkorte pilotfasen for næste del af Skifteportalen, der skal understøtte sagsbehandling af tvangsopløsninger. Den fulde udr...

08 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Ny dansk præsident for europæisk dommerforening

Formanden for Den Danske Dommerforening, landsdommer Mikael Sjöberg, er blevet valgt som præsident for Den Europæiske Dommerforening.

02 nov 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til Rigsrevisionen

På vegne af byretterne videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i retssager til Rigsrevisionen.

30 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Barnets tarv i første række

Retten i Svendborg behandler årligt flere hundrede familieretlige sager. Sagerne drejer sig især om samvær. Den bedste løsning for barnet er altid i fokus.

27 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser oktober 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

26 okt 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmark fortsat verdens bedste retsstat

For ottende gang i træk indtager Danmark førstepladsen på organisationen World Justice Project’s årlige rapport om de globale retsstatsprincipper.