Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Hvor klog er du egentlig på retssamfundet?

På Europarådets årlige dag for ret og retfærdighed lancerer Danmarks Domstole en ny digital quiz om korruption. Find quizzen på www.domstolsdysten.dk. I quizzen kan du få testet din viden om rettens arbejde, korruption, retssikkerhed og mere med enkle spørgsmål og flere svarmuligheder.

Tag quizzen på www.domstolsdysten.dk

Domsresumeer og afgørelser

Find ret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find ret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os