Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

06 feb 2023

Højesteret

Ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

03 feb 2023

Højesteret

Villaejere havde ikke vundet hævd over kommunens tilstødende arealer

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

07 feb 2023

Østre Landsret

Landsretten stadfæster livstidsdomme

18 jan 2023

Vestre Landsret

31-årig kvinde ikke udvist efter dom for rufferi og hvidvask

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

06 feb 2023

Sø- og Handelsretten

Opsigelse af omsætteraftale i strid med konkurrencelovgivningen

31 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud mod lægemiddel

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

03 feb 2023

Retten på Bornholm

Bøde for overtrædelse af regler om salg af visse typer gødning

03 feb 2023

Retten i Randers

Dom i nævningesag om drabsforsøg, grov vold og brandstiftelse

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

10 jan 2023

Retten på Færøerne

Landsrettens dom i sag vedrørende Eik Banki P/F

16 nov 2022

Retten på Færøerne

Fængsel i 1 år og 7 måneder for indsmugling af 15,7 kg hash

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

20 jan 2023

Procesbevillingsnævnet

Flagning med det amerikanske flag

02 jan 2023

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af ”dags varsel” i de vejledende takster om aflyste retsmøder

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find ret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find ret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os