Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

09 apr 2024

Højesteret

Erstatning for erhvervsevnetab under 15 % efter arbejdsskadesikringsloven

03 apr 2024

Højesteret

Ikke virkning af fællesregistrering på grund af misbrug af momsloven

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

15 apr 2024

Vestre Landsret

Fængsel i 4 år 6 mdr. for ulovligt salg af cigaretter. Varemærkekrænkelse.

12 apr 2024

Østre Landsret

Fængselsstraf for talrige seksuelle overgreb mod familiemedlemmer

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

05 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceklausul

05 apr 2024

Sø- og Handelsretten

Forsikringsvilkår ugyldigt

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

08 apr 2024

Københavns Byret

Dom i sag om landingsforbud under corona-pandemien

08 apr 2024

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om myndigheders ansvar for forholdene på kostskolen Havregården

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

06 mar 2024

Retten på Færøerne

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

20 dec 2023

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

15 apr 2024

Tinglysningsretten

Særeje ikke tilstrækkeligt specificeret

26 mar 2024

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find byret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find byret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os