Gå til sidens indhold

05 dec 2018

Danmarks Domstole

Stabiliseringsplan for minretssag.dk

Ny system-analyse peger på 14 tiltag, der kan forbedre hastigheden på minretssag.dk. Det første er gennemført med positiv effekt. Men analysen viser desværre også, at systemets generelle kvalitet er dårligere end forventet.

”Vi har modtaget et system, som it-teknisk ikke lever op til det, man kan forvente af et moderne system. Kvaliteten er lavere end forventet, og systemets opbygning og arkitektur er ikke hensigtsmæssig. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad det kommer til at betyde på langt sigt. Lige nu fokuserer vi på at få øget hastigheden på minretssag.dk, så brugerne undgår ventetid. Vi har allerede gennemført det første af de 14 tiltag, som vores system-analyse peger på. Og vores løbende målinger viser, at det har forbedret hastigheden. Vi forventer at gennemføre yderligere tre tiltag inden jul”, siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

Frem til midten af 2019 vil Domstolsstyrelsen fokusere på at få stabiliseret systemet og øget hastigheden. Derefter tager styrelsen stilling til, hvorvidt systemet skal stabiliseres yderligere, og hvorvidt det skal videreudvikles med nogle af de funktionaliteter, som brugerne har efterspurgt. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad det vil kræve, hvis systemets generelle kvalitet skal løftes til markedsstandard. Men den foreløbige vurdering er, at det vil kræve en betydelig investering, og at det vil tage tid.

”Det er helt afgørende, at brugerne kan løse deres opgaver i systemet på tilfredsstillende vis. Situationen er derfor alvorlig og dybt beklagelig. Vi har bedt Kammeradvokaten om at vurdere, om der er grundlag for at gøre krav gældende overfor leverandøren. Samtidig har vi internt fokus på at styrke vores it-organisation, så vi fremover er endnu bedre rustet til at teste og kvalitetssikre leverancer fra eksterne leverandører,” siger Kristian Hertz.

Minretssag.dk er et digitalt system til behandling af civile sager. Systemet er udviklet af konsulenthuset Globeteam. Det blev testet i to pilotretter gennem et år, før det blev rullet ud i resten af landet i efteråret 2017. Men efterhånden som systemet fik flere og flere brugere, viste det sig, at det arbejdede langsomt og indimellem gik helt i stå, når der var mange brugere på samme tid. Derfor nedsatte Domstolsstyrelsen en taksforce i sommeren 2018. De har gennemanalyseret hele platformen og peger på 14 konkrete initiativer, der kan forbedre systemets performance og hastighed.

Systemoptimering frem til midten af 2019

 • I de kommende måneder gennemføres 14 initiativer, der skal få minretssag.dk til at arbejde bedre og hurtigere.
 • Det første er allerede gennemført. Det optimerede systemets interne oprydning, så overflødige data fjernes mere hensigtsmæssigt. Resultatet er umiddelbart positivt.
 • De næste tre initiativer forventes at være implementeret inden jul.
 • Domstolsstyrelsen måler løbende hastigheden på systemet, og styrelsen samler systematisk op på eksterne og interne brugeres henvendelser til supporten på minretssag.dk.

Anbefaling til brugerne

Domstolsstyrelsen anbefaler følgende, hvis brugerne oplever, at systemet kører langsomt:

 • Klik kun én gang på én funktion ad gangen og vent til systemet reagerer. Flere klik på en gang får systemet til at arbejde langsommere.
 • Systemet kører langsomt, når der er mange brugere på én gang. Perioderne med spidsbelastning ændrer sig løbende. Log af og prøv om muligt at bruge systemet på et andet tidspunkt, hvis det reagerer ekstra langsomt.
 • Download kun nødvendige dokumenter. Det gør du ved at benytte funktionen ”Dan samlet fil” i stedet for ”Download sag”. Se hvordan du kan danne en samlet fil med udvalgte dokumenter.
 • Hent relevante dokumenter til din pc i god tid før en hovedforhandling.
 • Reager i god tid inden en frist udløber.
 • Hvis udfordringerne med systemet medfører, at frister overskrides, kan du tage et skærmdump af sessionen og derefter kontakte retten med anmodning om fristforlængelse. Det er herefter op til retten at vurdere, om der er grundlag for en fristforlængelse i den konkrete sag.
 • Vent om muligt med at arkivere sager til der er rettet op på hastighedsproblemerne. Sagerne vil være tilgængelige på minretssag.dk, indtil vi har fået systemet til at arbejde hurtigere igen. Benyt funktionen "Dan samlet fil", hvis arkivering er nødvendig.
 • Opsæt brugerrettigheder, så den enkelte kun har adgang til de sager, der er relevante.
 • Følg portalens driftsinfo

Kontakt eventuelt Domstolsstyrelsens support, som sidder klar til at hjælpe. Ring 22 10 23 05.