Gå til sidens indhold

15 aug 2018

Danmarks Domstole

Bliv sagkyndig i småsagsprocessen

Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige til småsagsprocessen. Ansøgningsfrist den 30. august 2018.

Domstolsstyrelsen søger lige nu personer, der har en særlig sagkundskab inden for et bestemt fagområde, eksempelvis byggeri, fast ejendom, maskinindustrien, IT, detail, transport, indbo, miljø, fødevarebranchen eller andet, og som ønsker at blive beskikket sagkyndig til småsagsprocessen.

Småsagsprocessen kan bruges i civile sager om krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav uden økonomisk værdi. Småsager behandles under en forenklet proces, hvor parterne får mulighed for at få afgjort deres tvister hurtigere, ligesom parternes omkostninger til retssagen minimeres. Retten vejleder sagens parter under retssagens forberedelse, og parterne i en småsag har derfor som udgangspunkt ikke behov for advokathjælp.

Under en småsag kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, der skal indgå som et bevis i sagen. Erklæringen udarbejdes af den sagkyndige på baggrund af en række spørgsmål, som retten har udarbejdet. Der er som udgangspunkt tale om, at den sagkyndige skal bygge erklæringen på sin faglige viden, da der i småsagsprocessen som udgangspunkt ikke skal foretages større og indgående undersøgelser. Der kan dog undtagelsesvist være behov for, at den sagkyndige besigtiger sagens genstand. Erklæringen skal være skriftlig, men den sagkyndige kan i særlige tilfælde blive bedt om også at afgive en mundtlig forklaring for retten.

Forud for afgivelsen af en erklæring, skal den sagkyndige udarbejde et prisoverslag. Såfremt prisoverslaget godkendes, skal den sagkyndige udarbejde erklæringen. Vederlaget for arbejdet bliver efterfølgende fastsat af retten med udgangspunkt i prisoverslaget.

Ansøgningsfristen er den 30. august 2018, og beskikkelsesrunden forventes at være afsluttet i november 2018.

Du kan sende eventuelle spørgsmål om beskikkelse af sagkyndige til jur@domstolsstyrelsen.dk.