Gå til sidens indhold

25 mar 2019

Danmarks Domstole

Danmark har verdens bedste retsstatsgarantier

Danmark indkasserer en fornem førsteplads i World Justice Projects nyeste Rule of Law Index for 2019, hvor 126 lande vurderes på deres retsstatsgarantier.

Top 5 har stærk skandinavisk repræsentation med Danmark, Norge og Finland på de tre første pladser efterfulgt af Sverige og Nederlandene. Danmark er desuden i en gruppe af blot 14 lande, der kontinuerligt har formået at fastholde en positiv fremgang siden 2015.

Danmarks placeringer i Rule of Law Index 2019 kan ses herunder:

Grafisk visning af Danmarks score i Rule of Law 2019

På trods af Danmarks fine placering er rapporten generelt ikke udelukkende opmuntrende læsning. Flere lande har haft tilbagegang frem for fremgang for andet år i streg, og der ses generelt et negativt skred mod svagere retsstatsprincipper (rule of law) rundt om i verden.

"Jeg glæder mig virkelig over Danmarks flotte placering. Vi kan kalde os verdensmestre i "Rule of Law". Det siger noget om vores samfund generelt, men det siger også meget om vores retsvæsen", siger udviklingsdirektør Merethe Eckhardt. "Det generelle globale skred i retsstatsprincipperne, som vi nu for andet år i streg kan se, er imidlertid bekymrende. Det understreger vigtigheden af, at vi arbejder aktivt for at fastholde og forbedre egne retsstatsgarantier, men det understreger samtidig, at vi også har en vigtig rolle at spille internationalt, f.eks. i forhold til den udvikling, som vi ser i lande helt tæt på os, f.eks. Polen og Ungarn, hvor retsstatsgarantierne er under pres."

31 lande har oplevet en tilbagegang på 1% eller mere i deres generelle Rule of Law score i indekset siden sidste år. Iran, Nicaragua, Jordan og Venezuela topper denne kedelige liste med tilbagegang på mellem 3,5 og 6,9%. I samme periode ses 23 lande at have forbedret deres generelle Rule of Law score med 1% eller mere. Denne positive liste toppes af Zimbabwe, Guatemala, Etiopien og Malaysia, der har forbedringer på mellem 3,1 og 7,1%.

Ser man udviklingen over en fireårs periode ses de største fald i EU i Ungarn og Polen på hhv. 7.3 og 6,9%. Modsat ses Estland og Spanien at have forbedret deres score mest med hhv. 4,4 og 4,6 %. Danmark forbedrede i samme periode sin score på dette parameter med 3,3%.

Det fremgår desuden af rapporten, at i samme fireårs periode har hele 61 lande oplevet tilbagegang, hvis man f.eks. ser på det parameter, som hedder "Constraint on Goverment Powers". Parameteret har fokus på, om der eksisterer effektive kontrolmekanismer f.eks. i form af retsvæsnet og fri presse. Kun 29 lande har formået af forbedre sig. I EU er det igen i Polen og Ungarn, der ses at have haft det største fald på dette parameter på hhv. 25% og 17% over de seneste 4 år.

Læs rapporten her.

Baggrund

Hvad er World Justice Project?

World Justice Projects (WJP) er en uafhængig, tværfaglig organisation, der arbejder for at fremme retsstaten over hele verden. WJPs rapport "Rule of Law indexet" har til formål bl.a. at kunne bruges som et første skridt i fastsættelsen af benchmarks, reformer, og til at øge værdsættelsen af og forståelsen for retsstatens grundlæggende betydning. Indexet er en evaluering af retsstatsprincippet over hele verden baseret på mere end 120.000 husstands- og 3.800 ekspertundersøgelser i 126 lande. Rule of Law indexet måler landes retsstatspræstationer på tværs af otte faktorer: begrænsninger af regeringens beføjelser, manglende korruption, åben regering, grundlæggende rettigheder, orden og sikkerhed, lovhåndhævelse, civilretlige og strafferetlige retfærdighed.

Du kan læse mere om WJP her.