Gå til sidens indhold

18 mar 2019

Danmarks Domstole

Flere sager ved domstolene i 2018

Sidste år modtog domstolene 5,8 pct. flere sager end året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Især antallet af straffesager steg markant. Byretterne modtog 17 pct. flere straffesager, landsretterne modtog 2 pct. flere og antallet af straffesager ved Højesteret steg fra 43 til 75 sager.

I 2018 modtog byretterne i alt 219.260 straffesager. Det var 17 pct. flere end i 2017, hvor de modtog 186.834 straffesager. Trods den store stigning lykkedes det byretterne at følge med. De afsluttede også 17 pct. flere sager i 2018 end i 2017 – i alt 217.597 sager.

Det øgede antal straffesager dækker blandt andet en stigning i antallet af sager uden domsmænd på 27 pct. og en stigning i antallet af nævningesager på 37 pct.

Byretterne modtog også flere civile sager og skiftesager i 2018. Og de behandlede 21 pct. flere notarforretninger. Samlet set modtog byretterne 794.754 sager i 2018. Det var 6 pct. flere sager end i 2017. Byretterne afsluttede 5,4 pct. flere sager i 2018 end i 2017. Det samlede tal dækker alt fra bødesager og tvangsauktioner til straffesager med stor mediebevågenhed og komplicerede civile sager med store beløb på spil og alvorlige konsekvenser for de involverede.

Der var et fald på 2 pct. i antallet af fogedsager fra 2017 til 2018, men en stor stigning i antallet af tvangsauktioner, som er en del af fogedsagerne. I 2018 modtog byretterne 37 pct. flere sager om tvangsauktioner end året før og de afsluttede 44 pct. flere sager.

Byretterne afgør langt hovedparten af det samlede antal sager ved domstolene. Ved landsretterne og Højesteret har de dog også oplevet en stigning i antallet af sager. Og Sø- og Handelsretten modtog 25 pct. flere skiftesager og 14 pct. flere civile sager.

Læs årsrapporten her.