Gå til sidens indhold

01 apr 2019

Danmarks Domstole

Familieretten åbner 1. april

Mandag den 1. april 2019 åbner et nyt familieretligt system, som skal skabe sammenhængende forløb for familierne med fokus på barnet.

Når forældre går fra hinanden, kan der opstå uenigheder. For eksempel om hvor børnene skal bo, eller hvor meget de skal se forældrene hver især. Det familieretlige forløb er skabt til at hjælpe familier med at finde en løsning på uenighederne.

Danmarks Domstole udgør sammen med Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) det nye familieretlige system. Alle familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter i Familieretshuset.

Hvis forældrene efter forløbet i Familieretshuset fortsat er uenige, og Familieretshuset ikke kan afgøre deres sag, sender Familieretshuset sagen videre til familieretten, hvor forældrene kan få afgjort deres sag ved en uafhængig domstol.

”Domstolene samarbejder med Familieretshuset for at sikre, at familien kommer til at opleve, at deres sag behandles i ét samlet forløb og med hensynet til barnet som det vigtigste,” siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

”Det er vores forventning, at langt de fleste sager i Familieretshuset ender med, at forældrene bliver enige om, hvad der er bedst for barnet. Men det vil nok ikke være dem alle. I de tilfælde er dommeren ved familieretten klar til at behandle sagen og træffe afgørelse ud fra barnets bedste,” uddyber Kristian Hertz.

Familieretten er en afdeling i den lokale byret. Familieretten har fokus på, at det skal være trygt for børnene, hvis de skal møde i retten, og forløbene i familieretten er gjort fleksible, så dommerne i endnu højere grad kan tilpasse det til den enkelte families situation.