Gå til sidens indhold

11 apr 2019

Danmarks Domstole

Ledere lærer at lykkes med ledelse

Startskuddet til en ny ambitiøs uddannelse for ledere ved retterne har lydt.

Frem til slutningen af 2020 tilbydes samtlige ledere ved Danmarks Domstole at deltage i to overbygningsmoduler udover et grundmodul. De første deltagere er kommet hjem med nye indsigter og teknikker foruden grundlaget for både et fælles sprog og større ensartethed i ledelsen ved retterne.

Nye krav fra samfundet giver nye roller og opgaver i retterne og dermed et stigende behov for aktiv ledelse. Derfor er der etableret en lederuddannelse ved Danmarks Domstole, der gør lederne i stand til at følge med udviklingen ved at udstyre dem med relevante, opdaterede ledelseskompetencer.
Uddannelsesmodulerne – og de cases der bruges på dem – er skræddersyet for at passe til hverdagen og virkeligheden i retterne. Alt i alt skal uddannelsen være med til at fremtidssikre en høj kvalitet ved domstolene.

Inspiration og værktøjer

Forud for etableringen af uddannelsen blev der indsamlet viden om de faktiske og praktiske ledelsesmæssige udfordringer i retterne. Omtrent halvdelen af domstolenes ledere besvarede interviews, hvor de selv beskrev deres behov for løft. Nogle ledere nævnte, at de savnede formel ledertræning, fx hvis de før domstolsreformen i 2007 var ledere i en ret med få sager og medarbejdere. Andre ytrede bl.a. ønske om redskaber til at prioritere tid til ledelse ved siden af driftsopgaver, eller de efterlyste inspiration og tidssvarende opdaterede værktøjer til at påtage sig mere lederansvar – også i svære situationer.

Udviklingspotentiale

Michelle Sander, der er administrationschef ved Retten i Lyngby, deltog i grundmodulet i efteråret. Hun har solid erfaring som leder og kendte i forvejen de teorier, hun blev præsenteret for.
”Jeg har kunnet bruge genopfriskningen af teorierne til at kigge på, hvor jeg befinder mig lige nu i min lederrolle, og hvordan jeg kan udvikle mig og prioritere ledelse i hverdagen. Det har været givtigt at tage sig tid til at tænke og diskutere visioner og udviklingspotentiale. Men jeg kunne ønske, at alle i ledergruppen havde været af sted indenfor en kortere tidsperiode,” siger hun og uddyber:
”Så havde vi kunne implementere, det vi har gennemgået på én gang. Nu kommer vi til at vente, til alle har været af sted i løbet af foråret.”

Direkte anvendeligt

På overbygningsmodulerne vil lederne blive blandet, når de efter interesser og behov – og i samråd med deres retspræsident – vælger to overbygningsmoduler. Men på grundmodulerne har lederne været delt op i en gruppe for administrations- og sekretariatschefer og en gruppe for afdelingsledere og funktionschefer.
Helle Bertung, retspræsident i Vestre Landsret, er en af de syv repræsentanter for retterne, der sidder i referencegruppen for lederuddannelsen. Hun fortæller, at referencegruppen drøftede fordele og ulemper ved at opdele den enkelte rets ledergruppe på to grundmoduler, og at man samlet fandt det mest hensigtsmæssigt med en opdeling, bl.a. fordi de grundlæggende lederudfordringer, man møder, afhænger af ens funktion. ”Det er vigtigt, at uddannelsen er praksisnær, så det, man får med hjem, er direkte anvendeligt i det lederjob, man har,” siger hun.
Overbygningsmodulerne fokuserer på kommunikation, strategisk eksekvering, medarbejderudvikling, ledelsesøkonomi, coaching, social kapital og ledelsesteam.

Trygt miljø

Tonni L. Ochwat, funktionschef ved Retten i Hjørring, glæder sig især over at have fået et fælles ledelsessprog. Han understreger, at han har dygtige kollegaer i Retten i Hjørring, og at man her bruger hinanden i ledelsesmæssige spørgsmål i hverdagen.
”Men på uddannelsen lærte vi at skabe nogle nye gode processer fx omkring problemløsning, som vi efterfølgende trænede på cases fra virkeligheden i et trygt miljø. Det har jeg været glad for at komme hjem med,” fortæller han.

Af journalist Dorthe Studsgarth