Gå til sidens indhold

27 maj 2019

Danmarks Domstole

Dom i gruppesøgsmål om erstatning for overgangen til digital tinglysning

En række brugere oplevede længere sagsbehandlingstid, da tinglysningen blev digitaliseret. Nogle anlagde et gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen. Østre Landsret har frifundet Domstolsstyrelsen.

I 2009 blev det statslige tinglysningssystem digitaliseret. Den digitale tinglysning indebar, at sagsbehandlingen blev papirløs og automatiseret. Med automatiseringen af sagerne skete en væsentlig effektivisering og forbedring af tinglysningsprocessen. I overgangsperioden oplevede en række brugere dog beklageligvis længere sagsbehandlingstid.

I 2011 anlagde en gruppe borgere et såkaldt gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen. De ville have erstatning for økonomiske tab, som de mener at have lidt, fordi sagsbehandlingen tog længere tid end forventet i en periode i 2009 og 2010.

Østre Landsret har nu afgjort sagen og frifundet Domstolsstyrelsen.

”Vi har noteret os landsrettens afgørelse og er glade for, at der nu er kommet en afklaring i sagen”, siger Kristian Hertz, direktør i Domstolsstyrelsen.

Kontakt: Pressekonsulent Dorte Kaiser 99 68 42 16 /doka@domstolsstyrelsen.dk

Fakta

  • Erstatningskravene i gruppesøgsmålet angik 426 sager om anmeldelse til tinglysning over en periode på 16 måneder. I samme periode blev der ekspederet i alt 2.090.868 tinglysninger. Kravene angår økonomiske tab, der ikke er opgjort.
  • Retssagen blev anlagt i august 2011 og blev antaget som gruppesøgsmål den 26. september 2013. Tilmeldingsfristen til gruppesøgsmålet løb indtil den 30. juni 2014.
  • Siden har der været en omfattende skriftveksling mellem parterne, og der er fremlagt mere end 8.000 sider dokumenter. Efter ønske fra de erstatningssøgende har der været udpeget eksperter, der har udarbejdet to omfattende rapporter med svar på en række spørgsmål. Forberedelsen af retssagen har således været ekstraordinært omfattende og tidskrævende.
  • Østre Landsret behandler sideløbende med gruppesøgsmålet nogle retssager mod Domstolsstyrelsen, der er anlagt af ni erhvervsdrivende i 2013 og 2014.
  • Landsretten har endnu ikke berammet mundtlig forhandling i erhvervssagerne.
  • Der ekspederes hver måned ca. 140.000 tinglysninger. I over 85 % af alle sager sker tinglysningen nu helt automatiseret på få sekunder, efter at dokumentet er anmeldt til tinglysning.
  • Inden overgangen til digital tinglysning var sagsbehandlingstiden - udover den tid der gik med at sende dokumenterne frem og tilbage – i gennemsnit næsten 7 dage.