Gå til sidens indhold

04 jul 2019

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole er i top i EU

Retsvæsnet i Danmark ligger på 1. pladsen i EU, når befolkningen og virksomhederne vurderer uafhængighed.

Dette års EU Justice scoreboard placerer igen i Danmark helt i front, når det kommer til uafhængighed. Særligt erhvervslivet har historisk høj tillid til det danske retsvæsen.

Det danske retsvæsen er et af de billigste i drift, viser opgørelsen. Opgjort i Euro pr. indbygger ligger Danmark lavest blandt de nordvesteuropæiske lande, men også set i forhold til det nationale BNP er Danmark og Cypern de to lande, hvor udgifterne til retsvæsen udgør den mindste procentandel af BNP.

På trods af, at det danske retsvæsen således ikke tynger de offentlige budgetter i samme grad som i andre lande, formår Danmark stadig at ligge flot placeret i forhold til effektivitet.

Førstepladsen i sagsbehandling af civile sager skyldes blandt andet domstolenes digitalisering af tinglysningen. Den medfører, at 83 pct. af tinglysningssagerne behandles automatisk og har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på få timer, helt præcist 0,2 dage.

Fakta

  • Resultaterne om uafhængighed er i dette scoreboard særligt baseret på undersøgelser fra Eurobarometer og World Economic Forum. Det fremgår af undersøgelsen fra Eurobarometer, at opfattelsen af retsvæsenets uafhængighed i to tredjedele af medlemsstaterne blevet forbedret siden seneste Eurobarometer undersøgelse i 2016. Kommissionen fremhæver, at befolkningens opfattelse af retsvæsnets uafhængighed imidlertid ses faldende i to tredjedele af de lande, som i det europæiske semester er blevet identificeret som lande med særlige udfordringer på området. Samtidig viser besvarelserne, at befolkningen her angiver hovedårsagen som politisk indblanding eller pres.
  • Danmark har generelt og kontinuerligt scoret højt på alle undersøgelser og målinger af opfattelsen af retsvæsnets uafhængighed. Ligesom sidste år har 87 pct. af de adspurgte i befolkningen vurderet domstolenes og dommernes uafhængighed som ”very good” eller ”fairly good”. På en delt andenplads kommer Østrig og Finland med 83 pct., og Sverige følger efter med 79 pct. Hvis man alene ser på de, der har svaret ”very good”, ligger Danmark også øverst med 40 pct. Nr. 2 (Sverige) har 29 pct., og nr. 3 (Tyskland) har 22 pct. i denne kategori.
  • Danmark var også nr. 1 sidste år på denne parameter med 38 pct. fulgt af Nederlandene med 25 pct. og Østrig med 23 pct. Med en score under 5 pct. på ”very good” ses Kroatien, Slovakiet, Bulgarien, Italien, Polen, Slovenien, Rumænien, Portugal, Letland og Litauen.
    Eurobarometer har i sin undersøgelse nærmere spurgt ind til, hvad de adspurgte mener er årsagen til en evt. manglende uafhængighed i et land. Her ses i figur 48, at ”indblanding eller pres fra regering og politikere” som en højdespringer efterfulgt af ”indblanding eller pres fra økonomiske eller andre konkrete interesser”. I enkelte lande som f.eks. Grækenland, Spanien, Bulgarien, Kroatien, Slovenien og Slovakiet ses denne tendens ganske markant.
  • Ser man på resultaterne af erhvervslivets opfattelse af det danske retsvæsens uafhængighed, ligger Danmark på en førsteplads med omkring 94 pct., der har vurderet domstolenes og dommernes uafhængighed som ”very good” eller ”fairly good”. Luxembourg er nr. 2 med 82 pct. Danmark har således et betydeligt ”forspring” på 12 procentpoint til nr. 2. Danmark fastholder således førstepladsen her fra sidste års scoreboard, hvor 88 pct. havde vurderet domstolenes og dommernes uafhængighed som ”very good” eller ”fairly good”, endog med en klar forbedring. Ungarn, Kroatien og Slovakiet ligger lavest på skalaen med under 20 pct. på denne parameter. Ser man alene på kategorien ”very good” har Danmark flotte 54 pct., mens nr. 2 (Sverige) har 32 pct., nr. 3 (Irland) har 31 pct.

Læs EU Justice Scoreboard 2019 her.