Gå til sidens indhold

14 aug 2019

Danmarks Domstole

Leverandør til Domsdatabase

Domstolsstyrelsen har skrevet kontrakt med Netcompany, som skal bygge en offentlig tilgængelig database til domme fra Danmarks Domstole.

Domsdatabasen vil i første omgang løbende blive opdateret med domme i civile sager. Derudover vil Domsdatabasen indeholde en del historiske domme fra både civile sager og straffesager, der har en særlig offentlig interesse. På sigt skal Domsdatabasen også opdateres løbende med domme i straffesager.

I dag koster det 175 kr. at bestille en udskrift af en dom. Med Domsdatabasen vil alle få gratis adgang til de offentliggjorte domme – og det bliver muligt at abonnere på domme via RSS feeds. Brugere med et anerkendelsesværdigt formål vil desuden have mulighed for at få adgang til oplysningerne via en system-til-system integration (API). Domstolsstyrelsen vil i passende tid før idriftsættelsen offentliggøre systemets it-grænseflade, så det er muligt for API-brugere at programmere op imod systemet.

Leverandøren til projektet er valgt på baggrund af et EU-udbud. Det er Netcompany, der har vundet udbuddet.

Domstolsstyrelsen ser frem til at udvikle Domsdatabasen i godt samarbejde med Netcompany.

Om Domsdatabasen

  • Domsdatabasen skal tilbyde offentlig og gratis adgang til udvalgte domme i civile sager og straffesager fra alle instanser
  • Domsdatabasen vil løbende blive opdateret med nye domme – i første omgang med civile sager og senere med straffesager, når disse bliver fuldt digitaliserede
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede, hvilket vil sige, at identifikationsoplysninger på personer vil blive fjernet. Navne på advokater og dommere i de overordnede retter vil være synlige
  • Beslutningen om, at der skal etableres en central domsdatabase til offentliggørelse af domme afsagt af Danmarks Domstole, er vedtaget af Folketinget
  • Domsdatabasen forventes lanceret i 2021