Gå til sidens indhold

18 sep 2019

Danmarks Domstole

Markedsanalyse for domstolene af 31. august 2015 om civile sager

I 2015 kunne domstolene konstatere, at antallet af modtagne civile sager havde været faldende i flere år, uden at det stod klart, hvad årsagen hertil var. Domstolsstyrelsen anmodede på den baggrund Rambøll om at udarbejde en markedsanalyse for domstolene, som blandt andet skulle afdække årsagerne til den faldende sagstilgang til domstolene. Rapportens konklusioner offentliggøres her i en tilpasset udgave.

Siden udarbejdelsen af rapporten har udviklingen stabiliseret sig, idet antallet af modtagne civile sager har ligget på ca. 45.-46.000 sager pr. år. Senest var der en mindre stigning i antallet af modtagne civile sager fra 2017 til 2018.

De foreløbige tal for 1. halvår 2019 tyder på en stigning i antallet af modtagne civile sager fra 2018 til 2019.

Læs markedsanalysen her.