Gå til sidens indhold

28 okt 2020

Danmarks Domstole

Information om brug af mundbind i retsbygningerne

Den enkelte ret tager stilling til, om der indføres krav om mundbind eller visir i retternes lokaler.

Fra den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med den 2. januar 2021 udvides kravet om brug af mundbind til bl.a. også at gælde i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Domstolene er ikke omfattet af dette krav.

Domstolsstyrelsen har drøftet spørgsmålet om mundbind med en række retspræsidenter og Dommerforeningens formand. Der er enighed om at anbefale, at retterne træffer beslutning om, at der fra den 29. oktober 2020 anvendes mundbind eller visir i retternes offentligt tilgængelige gang- og ventearealer. Dette sker af hensyn til de ansattes og brugernes sundhed og tryghed.

Det er den enkelte præsident, der beslutter, om der skal bæres mundbind i retsbygningen, og det er dommeren/retsformanden, der i de enkelte sager konkret tager stilling til, om der kan/skal bæres mundbind inde i retssalen.

Du kan få mere information om, hvad der gælder i den enkelte ret ved at henvende dig til din lokale ret. Find oversigt over alle retter her. Der vil endvidere være information i retten, hvis der skal bæres mundbind.

Du må fortsat ikke møde i retten, hvis du er smittet med eller har symptomer på COVID-19. Det gælder, selvom du bruger mundbind.

Læs mere om de generelle retningslinjer for hygiejne.

Forsamlingsforbuddet gælder som hidtil ikke for domstolene

Alle indkaldte kan møde i retten. Der er offentlighed i retsplejen, men dommeren har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen.

Forsamlingsforbuddet gælder som hidtil ikke for domstolene. Det følger af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger mv.

Læs mere i dette faktaark om retningslinjer for hygiejne.