Gå til sidens indhold

10 nov 2020

Danmarks Domstole

EU tager temperaturen på retsstatsprincipperne i medlemsstaterne

EU-rapport konkluderer, at den danske retsstat har det godt. Men for en række EU-lande udtrykker rapporten bekymring om uafhængighed og korruption.

EU-kommissionen præsenterede tidligere på efteråret sin første årlige rapport om overholdelse af ”Rule of Law” i Europa. Formålet med rapporten er at identificere trusler mod retsstatsprincipperne tidligt samt styrke dialog og fælles opmærksomhed på retsstatsprincipperne på tværs af Europa.

Danmark får flot vurdering

I sin temperaturmåling på retsstatsprincipperne tager rapporten udgangspunkt i fire søjler:

  • Retssystemer
  • Rammer for bekæmpelse af korruption
  • Mediefrihed og mediepluralisme
  • Institutionelle kontrolmekanismer.

Danmarks Domstole får generelt en rigtig flot vurdering i rapporten. Det fremhæves, at Danmarks Domstole vurderes højt på uafhængighed blandt befolkningen og erhvervslivet, og at disse tal har været stabile over en årrække. Rapporten tilføjer, at der for nyligt er sikret appelmulighed for danske dommere, som har fået en advarsel fra deres retspræsident, og at dommerne har vedtaget etiske retningslinjer.

Under kvalitet beskriver rapporten, at Danmarks Domstoles budget kontinuerligt formindskes, mens arbejdsbyrden og sagsmængden øges. Desuden nævner rapporten, at der bliver arbejdet på yderligere digitalisering, og at sagsbehandlingstiderne er stigende i Danmark.

Polen og Ungarn får den hårdeste kritik i rapporten, men der bliver også udtrykt bekymring om korruption og retsvæsnets uafhængighed i Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Malta, Rumænien og Slovakiet.

Covid-19 fremskynder behov for digitalisering

Rapporten behandler også nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst under covid-19 om nødordninger og nødforanstaltninger.

En af rapportens konklusioner er, at nødforanstaltningerne under covid-19 viser vigtigheden af at fremskynde reformer for at digitalisere sagsbehandlingen i retslige institutioner. De økonomiske og sociale virkninger af covid-19-krisen har understreget behovet for at styrke retssystemets modstandsdygtighed, fordi sagsbelastning forventes at stige. Ineffektivitet kan skabe mistillid i retssystemerne.

Her finder du rapporten

EU-kommissionens danske repræsentantskab har lagt en pressemeddelelse på dansk og rapporten ud på deres hjemmeside.

Læs EU-kommissionens pressemeddelelse og hent rapporten og det danske landekapitel