Gå til sidens indhold

26 mar 2020

Danmarks Domstole

Advokater søges til retsmægling

Domstolsstyrelsen skal i den kommende tid antage advokater, der skal fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten fra 1. september 2020 og fire år frem.

Du kan læse mere og søge stillingen her. Ansøgningsfristen er den 8. april 2020.

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde en løsning på deres konflikt.

”Retsmægling er en vigtig funktion i retssystemet, fordi den er baseret på frivillighed. Mægleren hjælper parterne til at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper dem med at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter. Det handler om at finde ud af, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Populært sagt handler det om at finde to vindere, ikke om at finde en vinder og en taber af sagen,” siger Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.

Baggrund om retsmægling
Retsmægling er samtaler mellem parterne og mægleren. Retsmægling kan benyttes når som helst i forløbet, efter sagen er anlagt ved retten. Retsmæglingen slutter, når parterne har fundet en løsning på deres konflikt, eller når retsmægleren eller en af parterne ønsker det.

Retsmægling kan bruges i alle sager (bortset fra straffesager), hvor parterne har rådighed over sagsgenstanden. Navnlig sager, hvor bevisbedømmelsen bliver afgørende, er velegnede, men det er en individuel og konkret afvejning og afgørelse, om en sag er egnet til retsmægling.

Rettens brugere oplever ofte retsmægling som en bedre afslutning på en sag end en dom, fordi parterne selv har medvirket til at finde en acceptabel afslutning på sagen. Desuden er retsmægling ofte en billigere løsning for de involverede parter, og sagsbehandlingstiden bliver ofte kortere, end hvis sagen skulle afsluttes med dom.

Både advokater og domstolsjurister, der har gennemgået en uddannelse i mægling, kan fungere som retsmæglere. Retten udpeger retsmægleren i den konkrete sag.