Gå til sidens indhold

20 mar 2020

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole kommer beskikkede advokater i møde

Set i lyset af den helt særlige COVID-19 situation, har Domstolsstyrelsen den 20. marts 2020 opfordret landets retter til at åbne op for udbetaling af a conto-salærer til de beskikkede advokater.

Retsplejelovens § 334, stk. 4, bestemmer, at fastsættelse af salær og godtgørelse sker ved særskilt beslutning samtidig med sagens eller retshandlingens afslutning. I praksis fastsættes a conto-salær bl.a. i langvarige og omfattende sager, herunder i forbindelse med årsskiftet.
Domstolsstyrelsen har den 20. marts 2020 opfordret landets retter til at imødekomme de beskikkede advokaters anmodning om a conto-salærer, hvis:

  1. Hovedforhandling/forberedende møde er påbegyndt og nu udskudt på grund af COVID-19 situationen, og den fortsatte hovedforhandling/yderligere forberedende møde først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Det optjente salær for den allerede gennemførte hovedforhandling/forberedende møde og for beskikkede forsvarere tillige salær for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales a conto.
  2. en berammet hovedforhandling aflyses og hovedforhandling først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Her kan salær for beskikkede forsvarere for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales a conto.
  3. den beskikkede advokat har haft udlæg til tolk, attester mv.

I forhold til punkt 1 og 2 er anbefalingen, at anmodningen mindst skal vedrøre et beløb på 5.000 kr. inkl. moms.