Gå til sidens indhold

12 mar 2020

Danmarks Domstole

Nødberedskab ved Danmarks Domstole: Yderligere information

Danmarks Domstole iværksætter på grund af coronavirus et nødberedskab fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem med henblik på at kunne varetage de kritiske opgaver. Som tidligere udmeldt, er det den enkelte ret, der – under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger - lokalt tilrettelægger arbejdet, og som derfor kan oplyse om situationen i den pågældende ret, herunder åbnings- og adgangsforhold. Det er derfor vigtigt, at man holder sig orienteret ved den lokale ret, hvis man har et møde eller andet ærinde ved retten.
Danmarks Domstole vil varetage kritiske sagsområder, som særligt er sager, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende. Det er ikke muligt at give en udtømmende liste, men eksempler på kritiske sagsområder er bl.a. grundlovsforhør, fristforlængelser, straffesager med varetægtsfængslede, der pga. proportionalitetsprincip eller omfang ikke kan udsættes, fogedforretninger der ikke kan udsættes, tinglysningssager, samt særligt hastende konkurssager. Det vil være op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag opfylder betingelserne for at være kritisk.

På grund af situationen er der en række sager, som domstolene desværre ikke kan prioritere i den kommende periode. Det gælder bl.a. nogle hovedforhandlinger i straffe- og civilsager, de fleste fogedsager, skifte ved dødsbo, samt notar-forretninger. Danmarks Domstole beklager de gener dette måtte medføre i denne ekstraordinære situation.

Se retternes kontaktoplysninger

Find hjemmesiden for din lokale ret