Gå til sidens indhold

17 apr 2020

Danmarks Domstole

Domstolene lukker op for notarforretninger for erhvervslivet

Danmarks Domstole udvider nu arbejdet under nedlukningen til også at omfatte henvendelser fra erhvervskunder.

Da domstolene gik i nødberedskab den 13. marts 2o2o, betød det blandt andet, at notarforretninger kun blev opretholdt i et meget begrænset omfang. Notarforretninger uden fremmøde, såkaldte underskriftprøver, eller sager, hvor der var en væsentlig økonomisk interesse at tage hensyn til, blev gennemført. Notarforretninger, der kræver fremmøde, blev kun undtagelsesvist gennemført.

Danmarks Domstole har nu besluttet at udvide notarforretningerne til også at omfatte henvendelser fra erhvervskunder. Også hvor disse kræver fysisk fremmøde i de lokale byretter.

Sagerne skal naturligvis gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende anbefalinger.

”Vi vurderer løbende, om vi kan åbne op for flere sagsområder, både på distancen, og hvor kontakt mellem mennesker er en nødvendighed. Nu forsøger vi at hjælpe erhvervslivet ved at give erhvervskunder mulighed for at gennemføre notarforretninger. Det allervigtigste hensyn er det sundhedsmæssige. Både vores brugere og medarbejdere skal beskyttes. Vi vil derfor holde øje med, hvordan udvidelsen af notarforretningen udvikler sig og have fokus på, at det selvfølgelig sker i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer”, siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

Lokal afvejning

Den enkelte byret beslutter, hvordan notarforretninger med erhvervskunder gennemføres, herunder om kunderne skal bestille tid online eller telefonisk, og om byretten reserverer tid i åbningstiden til disse notarforretninger m.v. Alle byretter offentliggør oplysninger om den lokale ordning på rettens egen hjemmeside.
Du kan finde links til landets byretter på vores hjemmeside.

Udenrigsministeriets Legaliseringskontor har oplyst, at de har reduceret bemandingen og udvidet åbningstiden for personlig betjening for at sikre, at kunderne ikke står for tæt, mens de venter. Det er således muligt for erhvervskunder at få legalisereret deres dokumenter efter notarpåtegning, hvor det måtte være relevant.
Du kan finde flere informationer her.