Gå til sidens indhold

20 maj 2020

Danmarks Domstole

Byretterne kom flot fra start

Allerede første uge efter genåbningen gennemførte byretterne flere sager end forventet.

I uge 18, hvor Danmarks Domstole genåbnede, havde byretterne en samlet produktion på 86 % i forhold til produktionen i en gennemsnitlig uge i 2019. For straffeområdet var tallet 86%, for civilområdet 77% og for skifteområdet 105%.

Den efterfølgende uge nåede produktionstallet op på 88%. Uge 19 havde blot fire arbejdsdage. I uge 19 var tallet for straffeområdet 105%, for civilområdet 69% og for skifteområdet 96%. Registreringen af civile sager tager ofte længere tid, da der afsiges dom op til fire uger efter afslutningen af hovedforhandlingen. Tallet kan derfor stige som følge af efterregistreringer.

”Vi forventede at nå en sagsafvikling på op mod 75% efter genåbningen. Retterne har arbejdet hårdt for at klare flest mulige sager efter genåbningen, og jeg er glad for, at vi er kommet bedre fra start end forventet. På skifteområdet klarede vi det i uge 18 endda bedre, end i en gennemsnitlig uge året før, hvor vi ikke havde været i nødberedskab gennem en længere periode”, lyder det fra Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen. Han fortsætter:

”En endnu højere samlet produktion den efterfølgende uge vidner om, at vi bevæger os i den rigtige retning mod en mere normal drift. Med de fortsatte sundhedsmæssige krav til afstand, hygiejne og rengøring kræver det dog stadig en særlig indsats af både retternes ansatte og brugere at gennemføre sagerne, og der ydes da også en rigtig stor indsats for at lykkes. Samtidig samarbejder vi tæt med advokater og anklagemyndigheden om indsatsen”.

Tættere på fuld kapacitet
Under Danmark Domstoles nødberedskab fra den 13. marts til den 27. april var retterne nødt til at udsætte flere tusinde sager. Så længe at retterne ikke kan køre på fuld kraft, vil antallet stige. De ændrede afstandskrav vil dog gøre en forskel for retternes muligheder for at afvikle flere store sager med mange tiltalte i de eksisterende retsbygninger.

”Det nye generelle afstandskrav på en meter giver os bedre mulighed for at afvikle større sager med mange tiltalte i vores egne retsbygninger. Det vil bringe os tættere på fuld kapacitet. Der er dog stadig sager, som kræver meget plads. Vi fortsætter derfor med at afvikle sager i de to retssale i Bella Centret, og vi er ved at afdække behovet for yderligere eksterne lokaler i resten af landet”, siger Kristian Hertz.