Gå til sidens indhold

14 maj 2020

Danmarks Domstole

Første sager i Bella Center

To nævningesager gik tirsdag i gang i Bella Center Copenhagen. På grund af sundhedsmæssige hensyn har Danmarks Domstole taget alternative lokaler i brug.

Danmarks Domstoles debut i lejede lokaler i Bella Center Copenhagen tirsdag den 12. maj 2020 forløb godt. I den ene sal trak det en smule, og i den anden sal var der en smule borestøj fra et omkringliggende område, men i det store hele fungerede de to improviserede retssale, som de skulle.

Det fortæller retsformand og dommer ved Østre Landsret, Jan Uffe Rasmussen, som ledte den ene af de to sager, der tirsdag begyndte i eksterne lokaler i Bella Center. Lokalerne har domstolene lejet for at fremme sagsafviklingen, samtidig med at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

”Der var stor velvillighed fra personalet på stedet i forhold til at finde løsninger på de små problemer, der opstod i løbet af dagen, og vi vil være i løbende dialog med Bella Center. Forud for retsmøderne har vi desuden fået talt os tilrette om mulige problematikker med Kriminalforsorgen og Politi. Sal 1, hvor jeg var i dag, er meget stor. Det er noget helt andet end hjemmebanen i Østre Landsret, men det må nødvendigvis være på denne måde, lige så længe at der er vigtige sundhedsmæssige hensyn at tage”, siger Jan Uffe Rasmussen.

Et puslespil

I forbindelse med genåbningen af Danmarks Domstole mandag den 27. april, stod det hurtigt klart, at sundhedsmæssige pladskrav blandt andre gav Østre Landsret alvorlige udfordringer i forhold til nævningesager, som hver især strækker sig over flere retsdage.

”Vi kan ikke selv huse nævningesagerne, som var berammet i perioden efter genåbningen. Der er simpelthen ikke plads i vores lokaler. Da Bella Center kom i spil, satte vi os ned og kiggede nøje på kommende sager, hvoraf de mest alvorlige har fået høj prioritet. Desuden har vi koordineret med Københavns Byret, som også skal benytte lokalerne i Bella Center. Det er noget af et puslespil at få til at gå op”, siger Bent Carlsen, præsident ved Østre Landsret.

Fokus på sagsafvikling

At indrette en messehal til retssale på mellem 900 og 1.200 kvadratmeter har heller ikke været så ligetil, fortæller Bent Carlsen desuden. De tekniske hurdler har været mange, og mindre end et døgn, inden de første sager skulle begynde i de lejede lokaler på Amager, måtte de storskærme, som nævningene skulle benytte i den ene sag, udskiftes med skærme ved den enkelte nævnings plads for at sikre en bedre bevisvurdering. Domstolsstyrelsen er nu på jagt efter flere lokaler, som retten kan supplere med.

”Vi har sager, der er berammet til de samme datoer, som vi skal have fundet plads til. Hele præmissen for vores arbejde er at få afviklet flest muligt sager. Vi kan ikke leve med, at de allermest alvorlige straffesager går i stå. Det er essentielt for os at værne om retsfølelsen, og vi tager hensynet til den tiltalte meget alvorligt. Det er helt uholdbart med for lange varetægtsfængslinger. Vi må og skal videre med sagsafviklingen”, fastslår retspræsidenten.

FAKTA

  • Danmarks Domstoles aftale om leje af arealer i Bella Center Copenhagen omfatter en større hal til retssale og større områder til arrestanter og votering. Der er indrettet to retssale på mellem 900 og 1.200 kvadratmeter. I den største retssal er der plads til op til 20 tiltalte. Begge retssale kan indrettes til domsmandssager og nævningesager efter behov.

  • De varetægtsfængslede arrestanter, der er tiltalt i de sager, som kører i Bella Center Copenhagen, sidder inden retsmøderne og i pauserne i specialindrettede rum, der fungerer som celleafsnit.

  • Sikkerheden i retssalene varetages af Politiet og Kriminalforsorgen, når det gælder bevogtningsmæssige opgaver. Øvrige sikkerhedsmæssige forhold vurderes af politiet i de konkrete sager.

  • De første retsmøder i lejede lokaler - to nævningesager, heraf den ene med 10 tiltalte - gik tirsdag den 12. maj i gang i Bella Center Copenhagen.

Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også retsmøder i Bella Center Copenhagen, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav. Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.