Gå til sidens indhold

13 aug 2020

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Ansøgningsfristen er den 10. september 2020.

Domstolsstyrelsen søger lige nu eksperter, der har en særlig sagkundskab inden for et bestemt fagområde, eksempelvis byggeri, fast ejendom, maskinindustrien, IT, detail, transport, indbo, miljø, fødevarebranchen eller andet, og som ønsker at blive beskikket sagkyndig til småsagsprocessen i Danmark.

Småsagsprocessen kan anvendes i civile sager om krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav uden økonomisk værdi. Småsager behandles under en forenklet proces, hvor parterne får mulighed for at få afgjort deres tvister hurtigere, ligesom parternes omkostninger til retssagen minimeres. Retten vejleder sagens parter under retssagens forberedelse, og parterne i en småsag har derfor som udgangspunkt ikke behov for advokathjælp.

Under en småsag kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, der skal indgå som et bevis i sagen. Erklæringen udarbejdes af den sagkyndige på baggrund af en række spørgsmål, som retten har udarbejdet. Der er som udgangspunkt tale om, at den sagkyndige skal bygge erklæringen på sin faglige viden, da der i småsagsprocessen som udgangspunkt ikke skal foretages større og indgående undersøgelser. Der kan dog undtagelsesvist være behov for, at den sagkyndige besigtiger sagens genstand. Erklæringen skal være skriftlig, men den sagkyndige kan i særlige tilfælde blive bedt om også at afgive en mundtlig forklaring for retten.

Forud for afgivelsen af en erklæring skal den sagkyndige udarbejde et prisoverslag. Såfremt prisoverslaget godkendes, skal den sagkyndige udarbejde erklæringen. Vederlaget for arbejdet bliver efterfølgende fastsat af retten med udgangspunkt i prisoverslaget.

Beskikkelsen som sagkyndig gælder fra den 1. januar 2021 og fire år frem.

Læs mere og søg om at blive sagkyndig

Ansøgningsfristen er den 10. september 2020, og beskikkelsesrunden forventes at være afsluttet i slutningen af november 2020.

Du kan sende eventuelle spørgsmål om beskikkelse af sagkyndige til småsagsprocessen til jur@domstolsstyrelsen.dk.