Gå til sidens indhold

10 sep 2020

Danmarks Domstole

Der søges sagkyndige til småsagsprocessen ved Retten på Færøerne

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til Retten på Færøerne, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i civile småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2020.

Den 1. januar 2021 træder der en ny retsplejelov for Færøerne i kraft. Med den nye færøske retsplejelov indføres der regler om behandling af civile sager om krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav uden økonomisk værdi, også kaldet småsagsprocessen, jf. lovforslagets kapitel 49.

Domstolsstyrelsen får i den forbindelse bemyndigelse til at beskikke personer eller organisationer til at afgive sagkyndige vurderinger eller erklæringer til sagerne i småsagsprocessen ved Retten på Færøerne.

Derfor søger Domstolsstyrelsen lige nu eksperter, der har en særlig sagkundskab inden for et bestemt fagområde, eksempelvis byggeri, fast ejendom, maskinindustrien, IT, detail, transport, indbo, miljø, fødevarebranchen eller andet, og som ønsker at blive beskikket sagkyndig til småsagsprocessen ved Retten på Færøerne.

Under en småsag kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, der skal indgå som et bevis i sagen. Erklæringen udarbejdes af den sagkyndige på baggrund af en række spørgsmål, som retten har udarbejdet. Der er som udgangspunkt tale om, at den sagkyndige skal bygge erklæringen på sin faglige viden, da der i småsagsprocessen som udgangspunkt ikke skal foretages større og indgående undersøgelser. Der kan dog undtagelsesvist være behov for, at den sagkyndige besigtiger sagens genstand. Erklæringen skal være skriftlig, men den sagkyndige kan i særlige tilfælde blive bedt om også at afgive en mundtlig forklaring for retten.

Forud for afgivelsen af en erklæring skal den sagkyndige udarbejde et prisoverslag. Såfremt prisoverslaget godkendes, skal den sagkyndige udarbejde erklæringen. Vederlaget for arbejdet bliver efterfølgende fastsat af retten med udgangspunkt i prisoverslaget.

Beskikkelsen som sagkyndig gælder fra den 1. januar 2021 og fire år frem.

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2020, og beskikkelsesrunden forventes at være afsluttet, når loven træder i kraft 1. januar 2021.

Læs mere og søg om at blive sagkyndig

Du kan sende eventuelle spørgsmål om beskikkelse af sagkyndige til småsagsprocessen til jur@domstolsstyrelsen.dk.