Gå til sidens indhold

08 sep 2020

Danmarks Domstole

Redegørelse om nødberedskabsperioden og genåbningen af domstolene

Domstolsstyrelsen har afgivet udtalelser til justitsministerens besvarelse af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg.

Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand og direktør har afgivet udtalelser til Justitsministeriet til brug for justitsministerens besvarelse af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om lukningen af domstolene, nødberedskabet under lukningen og genåbningen. Der er tale om en faktuel beskrivelse af begivenhedsforløbet.

Justitsministerens svar kan findes her:

Det var en helt ekstraordinær situation for Danmark og dermed også for domstolene. Den 11. marts 2020 og i tiden herefter var det et afgørende hensyn at minimere smittespredning og håndtere situationen sundhedsmæssigt forsvarligt for domstolenes medarbejdere og rettens mange brugere.

I lyset af de erfaringer, der er indvundet i forløbet, bliver der nu igangsat en samlet evaluering. Formålet er at lære af forløbet med henblik på at beslutte, hvordan en eventuel lignende krisesituation skal håndteres af Domstolsstyrelsen og ved domstolene.