Gå til sidens indhold

05 jan 2021

Danmarks Domstole

Domstolene og COVID-19 situationen

Information om retternes forholdsregler som følge af COVID-19 situationen i starten af januar 2021.

Publiceret tirsdag den 5. januar kl. 11.

Domstolene har nøje fulgt udviklingen i COVID-19 smittetrykket den seneste tid og er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte domstolenes brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder.

Domstolenes krisestab (se yderligere information nedenfor) har drøftet situationen med det fortsat høje smittetryk og den nye virusmutation. Det er fortsat op til den enkelte ret at beslutte, hvordan den kommende periode håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt indenfor de lokale rammer og i lyset af smitteudviklingen i den enkelte retskreds. Krisestaben anbefaler, at retterne lokalt vurderer, om situationen giver anledning til ændringer i afviklingen af retssager, herunder f.eks. om afviklingen af visse retssager med mange deltagere bør udsættes. Samtidig anbefales det fortsat at have skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige foranstaltninger i retsbygningerne og på at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes af alle.

Som hovedregel gælder, at får parterne, advokaterne og vidnerne ikke direkte besked om aflysning, så gennemføres retsmøderne. Hvis du har et ærinde ved retten, skal du generelt holde dig orienteret på den pågældende rets hjemmeside eller ved kontakt til den pågældende ret. Du kan få mere information om, hvad der gælder i din ret ved at henvende dig til din lokale ret og se på rettens hjemmeside. Find oversigt over alle retter her.

De hidtil gældende regler for hygiejne og adfærd gælder som hidtil. Gå til gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd.

Fakta om domstolenes krisestab

Efter aftale med Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand, har Domstolsstyrelsens direktør tidligere i efteråret aktiveret den nedsatte krisestab for Danmarks Domstole. Krisestaben indkaldes efter behov for at drøfte udviklingen vedrørende COVID-19.

Krisestaben består af Domstolsstyrelsens direktion, udvalgte stabsfunktioner, præsidenterne for Vestre Landsret, Københavns Byret, Retten i Herning, Retten i Lyngby og Dommerforeningens formand. Krisestaben kan komme med anbefalinger og vejledninger, men det er op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen håndteres lokalt.