Gå til sidens indhold

18 jan 2021

Danmarks Domstole

Nye sagkyndige til småsagsprocessen

Domstolsstyrelsen har beskikket nye sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark og på Færøerne.

Domstolsstyrelsen har beskikket nye sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark og på Færøerne.

Du kan finde en liste over beskikkede sagkyndige i småsagsprocessen her.

Sagkyndige i småsagsprocessen fungerer som eksperter, der har en særlig sagkundskab inden for et bestemt fagområde, eksempelvis byggeri, fast ejendom, maskinindustrien, IT, detail, transport, indbo, miljø, fødevarebranchen eller andet.

Småsagsprocessen kan anvendes i civile sager om krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav uden økonomisk værdi. Småsager behandles under en forenklet proces, hvor parterne får mulighed for at få afgjort deres tvister hurtigere, ligesom parternes omkostninger til retssagen minimeres. Retten vejleder sagens parter under retssagens forberedelse, og parterne i en småsag har derfor som udgangspunkt ikke behov for advokathjælp.

Under en småsag kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, der skal indgå som et bevis i sagen. Erklæringen udarbejdes af den sagkyndige på baggrund af en række spørgsmål, som retten har udarbejdet.

De nye beskikkelser gælder fra den 1. januar 2021 og fire år frem.