Gå til sidens indhold

15 jan 2021

Danmarks Domstole

Opfordring til test for COVID-19 inden møde i retten

Danmarks Domstoles krisestab opfordrer alle brugere ved Danmarks Domstole til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten.

Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Opfordringen skal ses i lyset af, at regeringen på et pressemøde den 13. januar 2021 opfordrede til, at alle, der møder fysisk på arbejde, lader sig teste for COVID-19 mindst en gang om ugen for at sikre, at eventuelle smittetilfælde konstateres så hurtigt som muligt. Danmarks Domstoles krisestab har derfor anbefalet, at alle ansatte ved Danmarks Domstole (inkl. domsmænd, nævninge, sagkyndige dommere mv.), som møder fysisk på arbejde, følger opfordringen til at lade sig rutineteste mindst en gang om ugen. Det vurderes, at regelmæssige test kan bidrage til, at ansatte og brugere fortsat kan færdes trygt i retten.

Hvis man er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må man ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Man må heller ikke møde i retten, hvis man ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal selvisolere sig, fordi man har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.

Hvis man har været smittet med COVID-19, må man først møde i retten, når man ikke længere smitter.

Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er man indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

Fakta om domstolenes krisestab

Efter aftale med Domstolsstyrelsens bestyrelsesformand, har Domstolsstyrelsens direktør tidligere i efteråret aktiveret den nedsatte krisestab for Danmarks Domstole. Krisestaben indkaldes efter behov for at drøfte udviklingen vedrørende COVID-19.

Krisestaben består af Domstolsstyrelsens direktion, udvalgte stabsfunktioner, præsidenterne for Vestre Landsret, Københavns Byret, Retten i Herning, Retten i Lyngby og Dommerforeningens formand. Krisestaben kan komme med anbefalinger og vejledninger, men det er op til den enkelte ret og dommer at beslutte, hvordan sagsafviklingen håndteres lokalt.