Gå til sidens indhold

15 okt 2021

Danmarks Domstole

World Justice Project: Danmark verdens bedste retsstat

For sjette gang i træk indtager Danmark en flot førsteplads i 2021-udgaven af World Justice Project’s ”Rule of Law Index”.

I World Justice Project's rapport for 2021 ligger Danmark som retsstat nummer ét blandt 139 lande, når det gælder retssikkerhedsgarantier. Undersøgelsen blev offentliggjort den 14. oktober 2021. De nordiske lande ligger generelt i toppen, med Danmark på en førsteplads efterfulgt af Norge, Finland, Sverige og Tyskland.

World Justice Project (WJP) måler den samlede retssikkerhedsscore på otte parametre. Danmark indtager en flot førsteplads på fem af otte af dem: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Fundamental Rights, Regulatory Enforcement og Civil Justice. Se de otte parametre i baggrundsafsnittet nederst.

”Jeg er rigtig stolt over, at rapporten igen i år viser, at Danmark samlet set har verdens bedste retsstatsgarantier. Danmarks Domstole arbejder dagligt for at opretholde den høje kvalitet i retsstaten, som er en hjørnesten i det danske samfund. Førstepladsen er en anerkendelse af det store arbejde, som retterne og hver enkelt medarbejder udfører hver eneste dag. Igennem domstolene banes vejen for lige adgang til retfærdighed, og det er en særligt værdifuld opgave, som vi løfter i fællesskab”, siger udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, Merethe Eckhardt.

Hun fortsætter:

”Retsstatsprincipperne og retssikkerhed for den enkelte borger og virksomhed er rygraden i vores arbejde og i et sundt og retfærdigt retssystem med lige adgang til retfærdighed. Forhåbentligt viser vi også et godt eksempel, sammen med andre ligesindede lande, i kampen for retsstatsgarantierne i Europa og globalt”.

For Danmark er World Justice Project's undersøgelse en god nyhed, men globalt set tegner der sig desværre et andet billede. Rapporten sætter fokus på, at retssikkerhedsprincipperne globalt set er under pres, og at der for fjerde år i træk ses en nedadgående kurve på scoren for retssikkerhed. I et år, som har været domineret af en pandemi, ses 74,2 pct. af landene at have oplevet en nedgang i retssikkerhedsgarantierne, mens kun 25,8 pct. har set en fremgang.

Globalt set topper Danmark, Norge og Finland indekset, mens Venezuela, Cambodja, og Den Demokratiske Republik Congo scorer lavest. Rapporten viser også, at den største fremgang i retssikkerhedsscoren det seneste år ses i Usbekistan, Moldova og Mongoliet, mens lande som Belarus og Myanmar har oplevet det største fald globalt set.

I Europa ses Belgien, Norge, Tyskland og Finland at have haft den største fremgang siden 2020, mens Polen og Ungarn har haft størst tilbagefald i samme periode.

Baggrund

World Justice Project er en uafhængig, tværfaglig organisation, der arbejder for at fremme retsstaten over hele verden. WJP's rapport "Rule of Law index" har til formål bl.a. at kunne bruges som et første skridt i fastsættelsen af benchmarks, reformer og til at øge værdsættelsen af og forståelsen for retsstatens grundlæggende betydning. Indekset evaluerer retsstatsprincippet over hele verden baseret på mere end 138.000 husstands- og 4200 ekspertundersøgelser i 139 lande og jurisdiktioner.

De otte parametre:

  • Constraints on Government Powers
  • Absence of Corruption
  • Open Government
  • Fundamental Rights
  • Order and Security
  • Regulatory Enforcement
  • Civil Justice
  • Criminal Justice

Du kan læse mere om WJP her, hvor du også kan udforske den interaktive database og læse både den globale rapport og rapporten om Danmark i sin helhed.

World Justice Project’s ”Rule of Law Index”