Gå til sidens indhold

29 okt 2021

Danmarks Domstole

Digitaliseringen af nyt straffe- og skiftesystem sat i gang

Finansudvalget har tilsluttet sig et aktstykke, som indebærer, at Domstolsstyrelsen igangsætter udvikling af et nyt it-system til behandling af straffe- og skiftesager.

Den samlede totaløkonomiske ramme for projektet er på 604,6 mio. kr. ekskl. renter og inkl. risikopulje. Finansudvalgets tilslutning torsdag den 28. oktober 2021 kommer efter Statens It-råd i foråret vurderede, at projektet havde en ”normal” risiko.

Det indebærer, at projektet kan begynde at udvikle en løsning, som vil gavne retterne, når de behandler de mange straffesager og skiftesager årligt og også være til gavn for øvrige brugere. Den første delleverance er en skifteportal, der understøtter indmeldelse af krav i dødsbosager.

Knap 300.000 sager årligt

Mange vil blive påvirket af digitaliseringen af de to store sagsområder. Byretterne afgjorde i 2020 over 155.000 almindelige straffesager (langt hovedparten bødesager) og ca. 64.000 særlige straffesager. På skifteområdet behandlede byretterne ca. 70.000 sager i 2020 (dødsboskifter og insolvensskifter), mens Sø- og Handelsretten behandlede knap 8.000 insolvensskifter.

”Jeg er glad for Finansudvalgets tilslutning, og for at vi kan gå i gang med at udvikle selve løsningen. Digitaliseringen af straffe- og skifteområdet er det største digitaliseringsprojekt for domstolene nogensinde. Det kommer til at gøre en stor forskel for både retter, interessenter og brugere, når det er færdigt og implementeret,” udtaler Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen og tilføjer:

”Vi har etableret en selvstændig, dedikeret programorganisation, der står for den samlede analyse og udvikling af løsningen. Det vil foregå i tæt samarbejde og dialog med de mange interne og eksterne interessenter.”

Samlet løsning planlagt til udgangen af 2026

Projektet overgår i oktober til fasen med at udvikle den første del af løsningen. Den samlede straffe- og skifteløsning er planlagt til at være færdigimplementeret med udgangen af 2026.

Det nye straffe- og skiftesystem skal erstatte de nuværende specialiserede fagsystemer til straffe- og skiftesagsbehandling, som kun kan levetidsforlænges frem til 2026, hvor platformen er forældet og support ophører.

Til at udvikle den nye straffe- og skiftesagsløsning er der oprettet en selvstændig programorganisation i Domstolsstyrelsen. Det ny straffe- og skiftesystem vil understøtte en øget digitalisering af domstolenes kerneopgaver på straffe- og skifteområderne, herunder sikre øget automatisering af rutineopgaver, sikker driftsstabilitet, samt en bruger- og vedligeholdelsesvenlig løsning.

Undervejs i projektet forventes der seks delleverancer med efterfølgende overgang til varig drift fra januar 2027, hvor de nuværende DSI-systemer vil være udfaset.

Find aktstykket på Folketingets hjemmeside