Gå til sidens indhold

11 okt 2021

Danmarks Domstole

Domsdatabase på vej

Danmarks Domstole er snart klar med en database, som kommer til at indeholde afgørelser fra domstolene. Til at begynde med vil Domsdatabasen mest bestå af domme fra de overordnede retter.

Danmarks Domstole er ved at lægge sidste hånd på udvikling af en domsdatabase, hvor domstolenes afgørelser fremover vil blive gjort tilgængelige. Dette har været et stort ønske fra både politisk side og aktører med interesse i domme. Med Domsdatabasen vil borgere, professionelle og myndigheder kunne følge med i domme, som afsiges ved domstolene.

”Offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Det er en del af vores demokrati, at vi ved, hvad der sker ved domstolene og kan diskutere med hinanden, om det går rigtigt for sig. Det allervigtigste er nok at kunne følge med i domstolenes kerneprodukt – retternes mange domme og afgørelser. I praksis er det de færreste almindelige borgere, der kommer i retten. Med Domsdatabasen får både professionelle aktører, medier, den akademiske verden og interesserede borgere mulighed for at følge med,” siger udviklingsdirektør ved Danmarks Domstole Merethe Eckhardt.

Domme fra overordnede retter prioriteres først

Domsdatabasen vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen. I første omgang vil afgørelser fra de overordnede retter blive prioriteret, dvs. Højesteret, landsretterne samt Sø- og Handelsretten. Således vil Domsdatabasen ved lanceringen bestå af få nyligt afsagte domme fra især de overordnede retter. Den vil løbende blive opdateret med nye domme fra de overordnede retter og med tiden også flere og flere domme fra byretterne.

Domsdatabasen vil til at begynde med indeholde civile domme samt straffesager af særlig offentlig interesse - fx nævningesager og 3-dommersager. Når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret vil disse også indgå i Domsdatabasen.

Dommene pseudonymiseres

Dommen vil efter afsigelse blive pseudonymiseret og overført til databasen med en række baggrundsinformationer, så det er let for brugerne at søge den ønskede dom frem. Hvor lang tid, der går fra afsigelsen, til dommen er tilgængelig i Domsdatabasen, afhænger bl.a. af dommens størrelse og kompleksitet.

Domsdatabasen forventes at blive lanceret i slutningen af 2021, og brugere vil bl.a. kunne tilgå databasen fra domstol.dk. Domsdatabasen vil overgå til almindelig drift i begyndelsen af 2022.

Fakta om Domsdatabasen
  • Domsdatabasen vil indeholde civile sager samt udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse.
  • Øvrige straffesager vil også indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.
  • Domsdatabasen vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • I den første periode efter lanceringen vil der være fokus på afgørelser fra de overordnede retter.
  • Med tiden vil Domsdatabasen også indeholde flere og flere domme fra byretterne.
  • Indholdet i Domsdatabasen vil gradvist blive opbygget i 2022 og vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Navne på personer vil blive fjernet, mens navne på advokater og dommere i de overordnede retter vil være synlige.
  • Adgang til afgørelser i Domsdatabasen vil være offentlig og afgiftsfrit. I dag koster det 150 kr. at få udskrift af en dom.
  • Højesterets og Sø- og Handelsrettens egne afgørelsesdatabaser vil fortsætte uændret, også når Domsdatabasen er lanceret.