Gå til sidens indhold

02 nov 2021

Danmarks Domstole

Debat: Vi skal blive bedre til at tale om korruption

Læs debatindlæg fra Domstolsstyrelsens udviklingsdirektør om korruption i anledning af European Day of Justice. Du kan også tage Domstolsstyrelsen Quiz og teste din viden om retssamfundet og korruption.

Af Merethe Eckhardt

Vi taler aldrig særlig meget om korruption i Danmark, for vi gør det jo godt på den front. Men korruption er faktisk for vigtigt til ikke at tale om, for hvis vi ikke gør det, risikerer vi at se flere eksempler på uhensigtsmæssige kulturer som for eksempel sagerne med it-leverandører til det offentlige (Atea) og brug af forskerpenge til private formål.

Forleden var jeg til Den Danske Dommerforenings årsmøde. Her talte professor Kristian Lauta og professor Jens Elo Rytter om retssamfundet under corona. Opgørelser viser, at der er sammenhæng mellem et højt smittetryk og lande med høj korruption. Med andre ord slipper velfungerende lande langt bedre igennem en krise end dysfunktionelle lande, hvor retsstaten er under pres. Vi har længe vidst, at korruption er samfundsskadelig, at den hæmmer eller stopper udvikling og økonomisk vækst, bremser investeringer såvel offentlige som private og øger social ulighed. Nu ved vi også, at korruption øger smittetrykket.

Heldigvis har vi i Danmark klaret os godt under coronaen sammenlignet med så mange andre lande. Men Danmark er jo også et af verdens mindst korrupte lande. Betyder det så, at vi slet ikke behøver at bekymre os om korruption? Nej, slet ikke.

Europarådets antikorruptionsenhed (Greco) har sagt til Danmark: »Ingen korruption eksisterer ikke. Korruption afhænger ikke af ens nationalitet. Korruption handler om mennesker og kan finde sted overalt. Også i Danmark«. Når Greco er i Danmark, fokuserer de f. eks. på bijobberi ved de danske domstole, gaver til folketingsmedlemmer, partistøtte og åbenhed om økonomiske interesser. Mange tænker nok: Hvorfor spilder de tid på et af verdens mindst korrupte lande? Men vi skal være taknemmelige for, at vi har skabt fælles europæiske instrumenter, der holder spejlet op for os.

For hvis ikke vi holder øje med de små tegn på korruption, så risikerer vi at blive uopmærksomme og ude af stand til at spotte de mere alvorlige tegn. Og hvis vi ikke taler om korruption, så glemmer vi, at det eksisterer og skal holdes nede. Det kræver et aktivt sprog at holde korruptionen stangen, og derfor er det godt at blive set efter i sømmene og at skulle stå til ansvar.

For nylig var det European Day of Justice. Det er en dag, hvor vi hvert år fokuserer på et vigtigt emne for borgernes retssikkerhed. I år fokuserede vi i Domstolsstyrelsen på korruption. Helt konkret lancerede vi et digitalt værktøj, en quiz om korruption, hvor man kan teste sin viden om korruption, retssikkerhed med mere.

Korruption er helt enkelt, når nogen misbruger den magt, de er blevet betroet, til egen vinding. Atea-sagen er et godt eksempel, og den udløste millionbøder til selskabet og fængselsdomme til de ansvarlige offentlige chefer. De chefer havde udnyttet deres stilling i det offentlige til at opnå nogle goder, som de ellers ikke ville have fået.

Som ansat i det offentlige skal man altid kunne stå på mål for, at man bruger skatteydernes penge bedst muligt. Det kræver en høj integritet, og det kræver total gennemsigtighed med, hvordan beslutninger bliver truffet og pengene brugt. Det var der ikke i denne sag, og dommen faldt hårdt.

Og der skal dømmes hårdt for korruption. For kigger vi ud i verden, så ser vi voldsomme konsekvenser i andre lande. Korruption kan ligefrem modvirke udviklingen i de lande, den foregår i. Senest hørte jeg, at regeringen i Libanon ikke kunne levere strøm til borgerne på grund af blandt andet omfattende korruption, som havde smadret forsyningssikkerheden. Kommer et land først for alvor ind i den onde spiral, så undermineres tilliden til staten, og livsvigtige infrastrukturer risikerer at bryde sammen.

Mit budskab er: vi skal tale sammen om korruptionens væsen og skadelige virkning. Vi må ikke bagatellisere de små sager og de små tegn. Vi må ikke komme ud på en glidebane. Og netop ved at tage alle sagerne alvorligt, få dem ud i offentlighedens søgelys og diskutere dem kan vi forhindre de store og samfundsødelæggende konsekvenser af korruption.

For husk: Ingen korruption eksisterer ikke!.

Hvis ikke vi holder øje med de små tegn på korruption, risikerer vi at blive uopmærksomme og ude af stand til at spotte de mere alvorlige tegn.

Test din viden om retssamfundet

I anledning af European Day of Justice har Domstolsstyrelsen lavet en quiz som tester din viden om rettens arbejde, korruption, retssikkerhed på www.domstolsdysten.dk.