Gå til sidens indhold

02 dec 2021

Danmarks Domstole

COVID-19: Nye anbefalinger for at undgå smittespredning

Danmarks Domstoles krisestab har givet retterne anbefalinger om krav om fremvisning af coronapas og brug af mundbind.

Domstolene er modsat andre statslige myndigheder ikke forpligtet til at anvende loven om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas mv.

Krisestaben anbefaler imidlertid, at der også ved domstolene så vidt muligt indføres et krav om, at alle ansatte skal kunne forevise coronapas, så længe COVID-19 er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom. Et sådant krav er med til at beskytte ansatte og brugere mod at blive smittet med COVID-19 og bidrager til, at arbejdet ved retterne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er det enkelte retspræsident, der beslutter, om loven skal bringes i anvendelse ved embedet.

Krisestaben anbefaler herudover, at domsmænd, nævninger og sagkyndige retsmedlemmer ved fremmøde også skal kunne forevise coronapas. Brugere (både professionelle brugere og andre brugere som fx parter og vidner) samt tolke opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten, hvis ikke de er i besiddelse af et coronapas som vaccineret eller tidligere smittet.

Anbefaling om mundbind

Krisestaben anbefaler ikke aktuelt, at der generelt ved retterne indføres et krav om brug af mundbind eller visir. Krisestaben anbefaler dog, at det overvejes, om der i lyset af den lokale smittesituation og under hensyn til de bygningsmæssige forhold mv. ved den enkelte ret skal indføres krav om brug af mundbind i ventelokaler og lignende steder.